Pytania i odpowiedzi

Przed maturą: człowiek i układ hormonalny

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. budowa układu, funkcje, regulacja wydzielania związków hormonalnych
Ilość pytań: 12 Rozwiązywany: 220 razy
Pytanie 1
Połącz pojęcie z definicją
hormon
zw. organiczny wytwarzany przez gruczoły i komórki. Regulują procesy biochemiczne organizmu
hormon tkankowy
hormon wydzielany przez komórki gruczołowe, działające w obrębie danej tkanki
endokrynologia
nauka o układzie dokrewnym człowieka
hormon tropowy
hormon regulujący działalność wydalniczą innych gruczołów; wydziela je przysadka
Pytanie 2
Hormony można podzielić ze względu na ich budowę chemiczną. Wskaż te hormony, które są pochodnymi cholesterolu (tzw. steroidowe)
testosteron
kortyzol
Pytanie 3
Hormony mają różny obszar działania i transportu. Połącz ze sobą sposoby wydzielania z poprawną definicją
w. endokrynne
wydzielanie do krwioobiegu
w. neurokrynne
wydzielanie do szczeliny synaptycznej
w. parakrynne
wydzielanie do przestrzeni międzykomórkowej
w. autokrynne
wydzielanie do własnej komórki
Pytanie 4
Jaki rodzaj hormonów przenika przez błonę komórkową i wiąże się z receptorem wewnątrz komórki?
steroidowe
Pytanie 5
Oznacz P/F
Białko G występuje w mechanizmie działania hormonu peptydowego
Prawda
Hormon zawsze działa w sposób bezpośredni na docelowe białko (np. poprzez związanie się z nim)
Fałsz
Hormony steroidowe łączą się z receptorem znajdującym się w cytozolu lub jądrze komórkowym
Prawda
Pytanie 6
Przyporządkuj nazwę hormonu do pełnionego przez niego roli w organizmie
insulina
zmniejszenie stężenia glukozy we krwi
glukagon
zwiększenie stężenia glukozy we krwi
kalcytonina (CT)
zmniejszenie stężenia Ca we krwi (blokowanie uwalniania Ca z kości)
parathormon (PTH)
zwiększenie stężęnia Ca we krwi
adrenalina
pobudzenie układu współczulnego (mobilizującego organizm)
testosteron
męski hormon płciowy; rozwój II- i III-rzędowych cech
estrogeny
żeński hormon płciowy; wpływa na cykl miesiączkowy
progesteron
żeński hormon płciowy; pozwala na rozwój zarodka/płodu
gastryna
pobudza procesy trawienne
erytropoetyna
pobudza procesy krwiotwórcze w czerwonym szpiku kostnym

wymagania wg podstawy programowej przedmiotu biologia IV etap edukacyjny: V. 12. 1) - 8)

Pytanie 7
Określ miejsce w organizmie gdzie znajdują się wskazane gruczoły
przysadka
wewnątrz czaszki
szyszynka
sąsiaduje z móżdżkiem
tarczyca
krtań / tchawica
grasica
śródpiersie
nadnercze
nad nerką
trzustka
jama brzuszna
gonady
jądra / jajniki
Pytanie 8
Wobec których narządów przysadka działa nadrzędnie? Wskaż przykłady
tarczyca
nadnercza
gonady
Pytanie 9
Część układu nerwowego stymulująca działanie przysadki to
podwzgórze
Pytanie 10
Uszereguj proces regulacji wydzielania tyroksyny, zaczynając od działania podwzgórza
1
podwzgórze
2
wydzielenie hormonu uwalniającego (np.: TRH)
3
przysadka
4
wydzielenie hormonu tropowego (np.: TSH)
5
tarczyca
6
wydzielenie hormonu docelowego
Pytanie 11
Połącz pojęcie z poprawną definicją
liberyny
hormony stymulujące działalność wydzielniczą przysadki
statyny
hormony hamujące działalność wydzielniczą przysadki
Pytanie 12
Masz uwagi do testu? Napisz pod [email protected]
Dobrze!