Pytania i odpowiedzi

W królestwie zwierząt

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z lekcji biologii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Cechy zwierząt, ich budowa i systematyka.
Ilość pytań: 8 Rozwiązywany: 2913 razy
Pytanie 1
Najliczniejszą grupą kręgowców są:
ryby
Pytanie 2
Zaznacz zdania prawdziwe.
Około 95% żyjących obecnie zwierząt stanowią bezkręgowce.
Prawda
Najbardziej zewnętrzną część komórki zwierzęcej stanowi ściana komórkowa.
Fałsz
Wszystkie zwierzęta są organizmami cudzożywnymi.
Prawda
Dotychczas naukowcom udało się opisać ponad 10 milionów gatunków zwierząt.
Fałsz
Komórki zwierzęce nie posiadają jądra komórkowego.
Fałsz
Pytanie 3
Uszereguj elementy budujące organizmy zwierzęce zaczynając od najbardziej podstawowego elementu.
1
komórka
2
tkanka
3
narząd
4
układ
5
organizm
Pytanie 4
Zaznacz zwierzęta należące do bezkręgowców.
mięczaki
stawonogi
płazińce
Pytanie 5
Które z wymienionych zwierząt nie wykształcają tkanek, narządów i układów?
gąbki
Pytanie 6
Zaznacz zdania prawdziwe.
Wszystkie zwierzęta są organizmami wielokomórkowymi.
Prawda
Komórki zwierzęce nie posiadają błony komórkowej.
Fałsz
Muchy, motyle i kraby to przedstawiciele stawonogów.
Prawda
Pytanie 7
Substancja budująca cytoplazmę, w której zawieszone są składniki komórki takie jak mitochondria czy wakuole to:
cytozol
Pytanie 8
Które z wymienionych organizmów nie posiadają tkanek, narządów i układów?
gąbki