Pytania i odpowiedzi

Beton test

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu.
Ilość pytań: 28 Rozwiązywany: 247 razy
Pytanie 21
Jeżeli płyta jest częściowo zamocowana wzdłuż krawędzi, a zamocowanie nie uwzględnia się w obliczeniach, to górne zbrojenie powinno być wstanie przenieść moment równy co najmniej
25% maksymalnego momentu w przyległym przęśle
Pytanie 22
Założeniem uproszczonej metody obliczania nośności przekrojów zginanych jest
pominięcie wytrzymałości betonu w strefie rozciąganej elementu
założenie płaskich przekrojów, zgodnie z zasadą Bernoulli’ego
równość odkształceń w stali zbrojeniowej i otaczającym betonie
Pytanie 23
Ogólne zasady, które należy stosować przy wyznaczaniu długości i rozmieszczenia połączeń na zakład to
długość zakładu ma zapewniać przekazanie siły między łączonymi prętami zbrojeniowymi
sąsiednie połączenia prętów zbrojeniowych powinny być przesunięte względem siebie (należy unikać łączenia całego rozciąganego zbrojenia elementu w jednym przekroju)
pręty ściskane i pręty zbrojenia drugorzędnego można łączyć na zakład w jednym przekroju
Pytanie 24
Wyznacz graniczny zasięg strefy ściskanej dla metody ogólnej ξlim. Dane: stal zbrojeniowa, fyd=435 MPa, Es=200 GPa, beton klasy C30/37:
0,617
Pytanie 25
Wyznacz graniczny zasięg strefy ściskanej dla metody uproszczonej ξef,lim. Dane: stal zbrojeniowa, fyd=435 MPa, Es=200 GPa, beton klasy C30/37
0,493
Pytanie 26
Graniczna szerokość rys wmax uzależniona jest od
klasy ekspozycji
funkcji i właściwości konstrukcji
Pytanie 27
Pełzanie i skurcz betonu zależą od
wilgotności otoczenia
wymiarów elementu
składu betonu
Pytanie 28
Ciągliwość stali zbrojeniowej zdefiniowana jest jako
stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności (ft/fy)k i wydłużenie przy maksymalnej sile εuk

Powiązane tematy