Pytania i odpowiedzi

Na frontach I wojny światowej

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z lekcji historii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Wybuch, przebieg i zakończenie I wojny światowej.
Ilość pytań: 21 Rozwiązywany: 4647 razy
Pytanie 1
Gdzie i kiedy przeprowadzono zamach na arcyksięcia Franciszka Ferdynanda Habsburga?
Zamach przeprowadzono
28
czerwca
1914
roku w
Sarajewie
.
Pytanie 2
Ile państw wzięło udział w I wojnie światowej?
33
Pytanie 3
W jaki sposób niemiecka marynarka wojenna przezwyciężyła blokadę morską nałożoną na nie przez Wielką Brytanię?
za pomocą łodzi podwodnych
Pytanie 4
Uzupełnij zdanie.
I wojna światowa rozpoczęła się od wypowiedzenia
Serbii
wojny przez
Austro-Węgry
.
Pytanie 5
Linia zetknięcia się walczących wojsk to:
front
Pytanie 6
Jaki kraj został zaatakowany przez Niemcy 4 sierpnia 1914 roku?
Francja
Pytanie 7
Wojna, podczas której obie walczące strony zajmują silnie umocnione pozycje, które nie są przełamywane i utrzymują się w bardzo podobnym kształcie przez dłuższy czas to:
wojna pozycyjna
Pytanie 8
Która bitwa ostatecznie zatrzymała marsz niemiecki na Paryż?
nad Marną
Pytanie 9
Kiedy i gdzie po raz pierwszy wykorzystano bojowo czołgi?
Czołgi jako pierwsi wykorzystali
Brytyjczycy
podczas bitwy
nad Sommą
w
1916
roku.
Pytanie 10
Jak nazywa się obszar pomiędzy okopami, rozdzielający dwie walczące strony?
ziemia niczyja
Pytanie 11
Kiedy Niemcy ogłosili nieograniczoną wojnę podwodną?
w lutym 1917 roku
Pytanie 12
W którym roku toczono bitwę pod Verdun?
w 1916 r.
Pytanie 13
Bitwa pod Tannenbergiem z 1914 roku zakończyła się zwycięstwem:
Niemiec
Pytanie 14
W którym roku udało się Austro-Węgrom przełamać ofensywę rosyjską?
w 1915 r.
Pytanie 15
Wojna manewrowa była charakterystyczna dla frontu:
wschodniego
Pytanie 16
Ciężkie karabiny maszynowe były obsługiwane przez jedną osobę.
fałsz
Pytanie 17
Podczas I wojny światowej samoloty pełniły wyłącznie funkcje zwiadowcze.
fałsz
Pytanie 18
Połącz datę z wydarzeniem.
1914 r.
zajęcie Belgii przez Niemcy
1915 r.
walki w Karpatach pomiędzy Austro-Węgrami a Rosją
1916 r.
bitwa nad Sommą
1917 r.
dołączenie USA do wojny
1918 r.
traktat brzeski
Pytanie 19
Gdzie i kiedy doszło do podpisania rozejmu na froncie zachodnim?
Rozejm zawarto w
Compiègne
dnia
11
listopada
1918
roku. Na mocy ustaleń wojska niemieckie musiały wycofać się na wschodni brzeg
Renu
.
Pytanie 20
Jak nazywał się pierwszy prototyp brytyjskiego czołgu?
Mały Willi
Pytanie 21
Połącz czołg z armią, na której wyposażeniu się znajdował.
Mark IV
Wielka Brytania
St. Chamond M16
Francja
A7V
Niemcy