Pytania i odpowiedzi

Czym jest genetyka?

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z lekcji biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej.
Ilość pytań: 7 Rozwiązywany: 2096 razy
Pytanie 1
Czym jest genetyka?
Jest to nauka zajmująca się
dziedziczeniem cech
i
zmiennością
organizmów.
Pytanie 2
Zaznacz cechy niedziedziczne.
znamiona
blizny
opalenizna
Pytanie 3
Występowanie różnic pomiędzy przedstawicielami tego samego gatunku to:
zmienność
Pytanie 4
Cechy dziedziczy się wyłącznie po rodzicach.
prawda
Pytanie 5
Uzupełnij zdanie.
Odkrycie struktury dna nastąpiło w roku
1953
dzięki pracy
Jamesa Watsona i Francisa Cricka
.
Pytanie 6
Zanim odkryto możliwości genetycznego modyfikowania żywności i zwierząt ludzie uzyskiwali pożądane cechy w wyniku:
doboru sztucznego
Pytanie 7
Zestaw cech charakterystycznych tylko dla danego organizmu to cechy
indywidualne