Fiszki

Czym jest genetyka?

Test w formie fiszek Sprawdzian z lekcji biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej.
Ilość pytań: 7 Rozwiązywany: 2074 razy
Czym jest genetyka?
Jest to nauka zajmująca się
. . . . . . . .
i
. . . . . . . .
organizmów.
Jest to nauka zajmująca się dziedziczeniem cech i zmiennością organizmów.
Zaznacz cechy niedziedziczne.
blizny
kolor oczu
kolor skóry
kształt uszu
znamiona
opalenizna
blizny
znamiona
opalenizna
Występowanie różnic pomiędzy przedstawicielami tego samego gatunku to:
zmienność
Cechy dziedziczy się wyłącznie po rodzicach.
prawda
fałsz
prawda
Uzupełnij zdanie.
Odkrycie struktury dna nastąpiło w roku
. . . . . . . .
dzięki pracy
. . . . . . . .
.
Odkrycie struktury dna nastąpiło w roku 1953 dzięki pracy Jamesa Watsona i Francisa Cricka.
Zanim odkryto możliwości genetycznego modyfikowania żywności i zwierząt ludzie uzyskiwali pożądane cechy w wyniku:
doboru arbitralnego
doboru naturalnego
doboru sztucznego
doboru sztucznego
Zestaw cech charakterystycznych tylko dla danego organizmu to cechy
indywidualne
potomne
rekombinacyjne
właściwe
indywidualne