Test: Czym jest genetyka?

Strona 1

Pytanie 1
Czym jest genetyka?
Jest to nauka zajmująca się
dziedziczeniem cech
i
zmiennością
organizmów.
Pytanie 2
Zaznacz cechy niedziedziczne.
kolor skóry
opalenizna
kształt uszu
kolor oczu
blizny
znamiona
Pytanie 3
Występowanie różnic pomiędzy przedstawicielami tego samego gatunku to:
Pytanie 4
Cechy dziedziczy się wyłącznie po rodzicach.
prawda
fałsz
Pytanie 5
Uzupełnij zdanie.
Odkrycie struktury dna nastąpiło w roku
1953
dzięki pracy
Jamesa Watsona i Francisa Cricka
.
Pytanie 6
Zanim odkryto możliwości genetycznego modyfikowania żywności i zwierząt ludzie uzyskiwali pożądane cechy w wyniku:
doboru naturalnego
doboru sztucznego
doboru arbitralnego
Pytanie 7
Zestaw cech charakterystycznych tylko dla danego organizmu to cechy
indywidualne
właściwe
potomne
rekombinacyjne