Pytania i odpowiedzi

Energetyka w Europie

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z lekcji geografii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Sposoby wytwarzania energii i różnice w jej produkcji w różnych europejskich krajach.
Ilość pytań: 13 Rozwiązywany: 9878 razy
Pytanie 1
Zaznacz nieodnawialne źródła energii.
węgiel
ropa naftowa
gaz ziemny
Pytanie 2
Paliwem w elektrowni jądrowej mogą być:
uran
pluton
Pytanie 3
Który z surowców energetycznych źródeł nieodnawialnych najbardziej traci na wartości podczas transportu?
węgiel brunatny
Pytanie 4
Które z europejskich państw produkuje największą część energii elektrycznej za pomocą elektrowni wodnych?
Norwegia
Pytanie 5
Które państwo pozyskuje znaczną część energii elektrycznej z energii geotermalnej?
Islandia
Pytanie 6
Większość energii elektrycznej we Francji uzyskuje się za pomocą:
elektrowni jądrowych
Pytanie 7
Jak wygląda struktura pozyskiwania energii w UE?
energia cieplna
około 50%
energia jądrowa
około 25%
energia wodna i wiatrowa
około 10%
Pytanie 8
Jak wygląda sytuacja udziału poszczególnych metod produkcji energii elektrycznej w UE?
Produkcja energii z węgla
spada
, ze źródeł odnawialnych
rośnie
a produkcja energii jądrowej spada.
Pytanie 9
Najlepszą lokalizacją dla elektrowni wiatrowych są:
wybrzeża
Pytanie 10
Które z wymienionych roślin są opłacalne i wykorzystywane przy produkcji biomasy?
wierzba wiciowa
ślazowiec pensylwański
topinambur
rdest sachaliński
Pytanie 11
Czy elektrownie cieplne wykorzystują do produkcji energii ropę naftową?
tak
Pytanie 12
Południe Europy sprzyja zwiększaniu udziałów pozyskiwania energii ...
ze słońca
Pytanie 13
Zaznacz zdania prawdziwe.
W Polsce do produkcji energii elektrycznej nie wykorzystuje się węgla brunatnego.
Fałsz
Obszary nizinne rzadko wybierane są na lokalizację elektrowni wodnych.
Prawda
Elektrownie cieplne są głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza w sektorze energetycznym.
Prawda
Elektrownie jądrowe w niewielkim stopniu zanieczyszczają powietrze.
Fałsz