Pytania i odpowiedzi

Przegląd i znaczenie ssaków

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z lekcji biologii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Różnice w budowie ciała ssaków i ich przystosowanie do środowiska. Rola ssaków w przyrodzie i dla człowieka. Ochrona ssaków.
Ilość pytań: 12 Rozwiązywany: 1557 razy
Pytanie 1
Większość ssaków jest:
wszystkożerna
Pytanie 2
Połącz typ zęba z jego funkcją.
kły
chwytanie ofiary i zabijanie
siekacze
chwytanie i odcinanie części pokarmu
przedtrzonowe
miażdżenie i rozdrabnianie pokarmu
Pytanie 3
Co stanowi największe zagrożenie dla ssaków?
niszczenie ich siedlisk
Pytanie 4
Jakiemu przekształceniu uległy kończyny przednie ssaków żyjących pod ziemią?
są krótkie i masywne
Pytanie 5
Połącz zwierzę z pokarmem jaki spożywa.
foki, uszatki
niewielkie ryby, wodne mięczaki i skorupiaki
wieloryby
morski zooplankton
jeże
niewielkie bezkręgowce lądowe, dżdżownice
gepard
niewielkie i średniej wielkości ssaki
żyrafy, okapi
liście drzew
szakale
małe kręgowce, padlina, owoce
Pytanie 6
Czym są fiszbiny?
struktury znajdujące się w jamie gębowej wielorybów służące do łapania planktonu
Pytanie 7
Duże i ostre kły oraz ostro zakończone trzonowce i przedtrzonowce to uzębienie charakterystyczne dla ssaków:
drapieżnych
Pytanie 8
Który z wymienionych ssaków nie posiada zębów?
mrówkojad
Pytanie 9
Wścieklizna jest chorobą wywoływaną przez:
wirusy
Pytanie 10
Ile gatunków ssaków żyje na terenie Polski?
około 100
Pytanie 11
Na jaką odległość mogą skakać kozice?
około 8 m
Pytanie 12
Najmniejszy ssak polski to:
ryjówka