Pytania i odpowiedzi

Ssaki - kręgowce, które karmią młode mlekiem

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z lekcji biologii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Budowa, charakterystyczne cechy i rozwój ssaków.
Ilość pytań: 12 Rozwiązywany: 5441 razy
Pytanie 1
Jak zbudowane są płuca ssaków?
są pęcherzykowate
Pytanie 2
Zaznacz elementy wytwarzane przez skórę ssaków.
włosy
rogi
pazury
kopyta
paznokcie
Pytanie 3
Połącz ssaka z typem jego środowiska.
delfin, płetwal
wodne
uchatka, foka, hipopotam
wodne i lądowe
lis, łasica, szympans
lądowe
Pytanie 4
Czy wszystkie ssaki są żyworodne?
nie
Pytanie 5
Połącz ssaka z miejscem jego życia.
kret
pod ziemią
lis
na powierzchni
koszatka
w koronie drzew
orka
w morzu
hipopotam
w wodzie słodkiej
nietoperz
w powietrzu
Pytanie 6
Jaką funkcję pełni łój?
natłuszczającą skórę
Pytanie 7
Największym ssakiem lądowym jest:
słoń afrykański
Pytanie 8
Okres rozwoju ssaka od zapłodnienia do narodzin to:
ciąża
Pytanie 9
Narząd ssaków, który uczestniczy w wymianie substancji odżywczych pomiędzy organizmem matki i organizmem płodu to:
łożysko
Pytanie 10
Mleko jest produktem
skóry
Pytanie 11
Zaznacz zdania prawdziwe.
Długość ciąży jest powiązana z wielkością ssaków.
Niektóre ssaki składają jaja.
Wszystkie ssaki są stałocieplne.
Pytanie 12
Które elementy budowy ciała NIE występują u ssaków?
linia boczna
skrzela
worki powietrzne