Pytania i odpowiedzi

Oświecenie w Europie

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z lekcji historii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Idee epoki oświecenia, myśliciele tego okresu oraz rozwój sztuki oświecenia.
Ilość pytań: 13 Rozwiązywany: 8535 razy
Pytanie 1
W którym wieku w Europie panował okres oświecenia?
w XVIII w.
Pytanie 2
Które elementy spotkały się z krytyką myślicieli oświecenia?
rządy absolutne
religia
Pytanie 3
Który z naukowców oświecenia opisał grawitację i zasady ruchu ciał niebieskich?
Izaak Newton
Pytanie 4
Którą z planet odkrył William Herschel?
Urana
Pytanie 5
Pogląd przeczący istnieniu sił nadprzyrodzonych w tym Boga to:
ateizm
Pytanie 6
Który z myślicieli oświecenia postulował zastąpienie absolutyzmu trójpodziałem władzy?
Monteskiusz
Pytanie 7
Jak nazywał się szwedzki uczony, który w epoce oświecenia sklasyfikował i opisał kilka tysięcy gatunków roślin i zwierząt?
Karol Linneusz
Pytanie 8
Kto był wynalazcą termometru?
Gabriel Farenheit
Pytanie 9
W którym roku odbył się pierwszy lot balonem z udziałem człowieka?
w 1783 r.
Pytanie 10
Encyklopedia albo słownik rozumowany nauk, sztuk i rzemiosł to dzieło epoki oświecenia. Uzupełnij brakujące informacje.
Zwana również Wielką encyklopedią francuską powstawała na przestrzeni wielu lat. PIerwszy tom wydano w roku
1751
a ostatni w
1765
. Encyklopedia składa się z
35
tomów a pracami nad nią kierował
Denis Diderot
.
Pytanie 11
Z którego okresu historii czerpał klasycyzm?
starożytności
Pytanie 12
Trójkątne pole zdobione rzeźbami, które wieńczyło frontalną ścianę budowli klasycystycznej to:
tympanon
Pytanie 13
Jednym z pierwszych twórców maszyny parowej był:
James Watt