Pytania i odpowiedzi

Wojny z Turcją

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z lekcji historii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Wybuch, przebieg i postaci związane z wojnami polsko-tureckimi.
Ilość pytań: 17 Rozwiązywany: 8484 razy
Pytanie 1
Czym był jasyr?
niewolą turecką lub tatarską z której można było się wykupić
Pytanie 2
Kto stał na czele Imperium Osmańskiego?
sułtan
Pytanie 3
Jaką nazwę nosili doborowi żołnierze piechoty tureckiej armii, którzy stanowili jej fundament?
Janczarzy
Pytanie 4
Gdzie rozegrała się pierwsza bitwa wojny polsko-tureckiej toczonej w pierwszej połowie XVII wieku?
pod Cecorą
Pytanie 5
Kto zastąpił Jana Karola Chodkiewicza na stanowisku dowódcy obrony w Chocimiu po jego śmierci?
Stanisław Lubomirski
Pytanie 6
Jak długo trwała bitwa pod Chocimiem i jakie były jej skutki?
Oblężenie Chocimia trwało
ponad miesiąc
i zakończyło się zwycięstwem armii
Rzeczpospolitej
i zawarciem pokoju, na mocy którego granica między oboma krajami przebiegała na rzece
Dniestr
.
Pytanie 7
Jak często niemuzułmanie z podbitych przez Turcję ziem musieli płacić haracz?
raz do roku
Pytanie 8
W którym roku Turcja ponownie zaatakowała Rzeczpospolitą?
w 1672 r.
Pytanie 9
Jakie były postanowienia traktatu pokojowego w Buczaczu?
Polska oddała Turcji część Ukrainy
Polska oddała Turcji Podole
Polska oddała Turcji Kamieniec Podolski
Polska zobowiązała się wypłacać Turcji haracz
Pytanie 10
Kto był królem Polski w momencie zawierania traktatu pokojowego w Buczaczu?
Michał Korybut Wiśniowiecki
Pytanie 11
Które z postanowień traktatu w Buczaczu zostało odrzucone przez polski sejm?
Polska zobowiązała się wypłacać Turcji haracz
Pytanie 12
Które ze starć z Turcją przysporzyło Janowi Sobieskiemu popularności i uznania wśród polskiej szlachty?
pod Chocimiem
Pytanie 13
Połącz datę z wydarzeniem.
bitwa pod Cecorą
1620 r.
pierwsza bitwa pod Chocimiem
1621 r.
pokój w Buczaczu
1672 r.
druga bitwa pod Chocimiem
1673 r.
Jan III Sobieski został królem Polski
1674 r.
zakończenie wojny polsko-tureckiej
1676 r.
Pytanie 14
Podaj dokładną datę bitwy pod Wiedniem.
Odsiecz wiedeńska czyli bitwa pod Wiedniem rozegrała się
12
września
1683
roku.
Pytanie 15
W którym roku podpisano pokój na mocy którego Rzeczpospolita odzyskała część Ukrainy i Podole?
w 1699 r.
Pytanie 16
Jak potocznie nazywano żonę Jana III Sobieskiego?
Marysieńka
Pytanie 17
W którym roku zmarł Jan III Sobieski?
w 1696 r.