Pytania i odpowiedzi

Tlenek węgla(IV)

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z chemii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Dwutlenek węgla, jego właściwości i zastosowanie.
Ilość pytań: 12 Rozwiązywany: 3503 razy
Pytanie 1
Jaka jest gęstość tlenku węgla (IV)?
około 1,5 razy większa od gęstości powietrza
Pytanie 2
Jakie jest stężenie tlenku węgla(IV) w atmosferze ziemskiej?
0,04%
Pytanie 3
Czym jest reakcja wymiany?
jest to reakcja w której z kilku substratów powstaje kilka produktów
Pytanie 4
Reakcja chemiczna, która umożliwia identyfikację danej substancji to:
reakcja charakterystyczna
Pytanie 5
Co dzieje się z wodą wapienną pod wpływem dwutlenku węgla?
mętnieje
Pytanie 6
Jaka ilość atmosferycznego tlenku węgla(IV) jest corocznie przekształcana w związki organiczne?
10¹¹
Pytanie 7
Uzupełnij informacje dotyczące fotosyntezy.
Rośliny zielone
pobierają
dwutlenek węgla w ciągu dnia a
wydalają
go w nocy. W procesie fotosyntezy oprócz energii słonecznej
potrzebna jest woda
.
Pytanie 8
Zaznacz procesy, w wyniku których do atmosfery trafia tlenek węgla(IV).
butwienie roślin
wybuchy wulkanów
spalanie paliw kopalnych
Pytanie 9
Potoczna nazwa tlenku węgla(IV) w stałym stanie skupienia to:
suchy lód
Pytanie 10
Zaznacz właściwości tlenku węgla(IV).
bezbarwny
bezwonny
dobrze rozpuszcza się w wodzie
Pytanie 11
Uzupełnij reakcję.
węglan wapnia + kwas solny →
chlorek wapnia
+ tlenek węgla(IV) +
woda
Pytanie 12
Czym jest sublimacja?
zmiana stanu skupienia bezpośrednio ze stanu stałego w stan gazowy