Fiszki

Tlenek węgla(IV)

Test w formie fiszek Sprawdzian z chemii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Dwutlenek węgla, jego właściwości i zastosowanie.
Ilość pytań: 12 Rozwiązywany: 3574 razy
Jaka jest gęstość tlenku węgla (IV)?
około 2,5 razy mniejsza od gęstości powietrza
około 1,5 razy większa od gęstości powietrza
około 1,5 razy mniejsza od gęstości powietrza
około 2,5 razy większa od gęstości powietrza
około 1,5 razy większa od gęstości powietrza
Jakie jest stężenie tlenku węgla(IV) w atmosferze ziemskiej?
0,04%
0,4%
0,02%
0,2%
0,04%
Czym jest reakcja wymiany?
jest to reakcja w której z kilku substratów powstaje kilka produktów
jest to reakcja w której z jednego substratu powstaje kilka produktów
jest to reakcja w której z kilku substratów powstaje jeden produkt
jest to reakcja w której z kilku substratów powstaje kilka produktów
Reakcja chemiczna, która umożliwia identyfikację danej substancji to:
reakcja charakterystyczna
Co dzieje się z wodą wapienną pod wpływem dwutlenku węgla?
krystalizuje się
wytrąca się w niej biały osad
mętnieje
robi się klarowna
mętnieje
Jaka ilość atmosferycznego tlenku węgla(IV) jest corocznie przekształcana w związki organiczne?
10¹²
10¹¹
10⁹
10¹⁰
10¹¹
Uzupełnij informacje dotyczące fotosyntezy.
Rośliny zielone
. . . . . . . .
dwutlenek węgla w ciągu dnia a
. . . . . . . .
go w nocy. W procesie fotosyntezy oprócz energii słonecznej
. . . . . . . .
.
Rośliny zielone pobierają dwutlenek węgla w ciągu dnia a wydalają go w nocy. W procesie fotosyntezy oprócz energii słonecznej potrzebna jest woda.
Zaznacz procesy, w wyniku których do atmosfery trafia tlenek węgla(IV).
korozja metali
wietrzenie skał
spalanie paliw kopalnych
butwienie roślin
wybuchy wulkanów
spalanie paliw kopalnych
butwienie roślin
wybuchy wulkanów
Potoczna nazwa tlenku węgla(IV) w stałym stanie skupienia to:
suchy lód
Zaznacz właściwości tlenku węgla(IV).
słabo rozpuszcza się w wodzie
bezwonny
podtrzymuje spalanie
ma barwę bladoniebieską
dobrze rozpuszcza się w wodzie
bezbarwny
bezwonny
dobrze rozpuszcza się w wodzie
bezbarwny
Uzupełnij reakcję.
węglan wapnia + kwas solny →
. . . . . . . .
+ tlenek węgla(IV) +
. . . . . . . .
węglan wapnia + kwas solny → chlorek wapnia + tlenek węgla(IV) + woda
Czym jest sublimacja?
zmiana stanu skupienia bezpośrednio ze stanu stałego w stan ciekły
zmiana stanu skupienia bezpośrednio ze stanu gazowego w stan stały
zmiana stanu skupienia bezpośrednio ze stanu ciekłego w stan stały
zmiana stanu skupienia bezpośrednio ze stanu stałego w stan gazowy
zmiana stanu skupienia bezpośrednio ze stanu stałego w stan gazowy