Pytania i odpowiedzi

Zimna wojna i wyścig zbrojeń

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z lekcji historii dla klasy 8 szkoły podstawowej. Zimna wojna, zbrojenia i wyścig technologiczny.
Ilość pytań: 13 Rozwiązywany: 2458 razy
Pytanie 1
Jak nazywał się pierwszy w historii sztuczny satelita umieszczony na orbicie okołoziemskiej?
Sputnik
Pytanie 2
Uszereguj w kolejności chronologicznej prezydentów USA.
1
Franklin Delano Roosevelt
2
Dwight Eisenhower
3
John Fitzgerald Kennedy
4
Lyndon Baines Johnson
Pytanie 3
Dlaczego USA zdecydowały się na wprowadzenie blokady morskiej Kuby?
ze względu na plany ZSRR rozmieszczenia tam rakiet z głowicami atomowymi
Pytanie 4
Połącz datę z wydarzeniem.
4 października 1957 r.
umieszczenie pierwszego sztucznego satelity na orbicie przez ZSRR
20 stycznia 1961 r.
John F. Kennedy zostaje prezydentem USA
1962 r.
kryzys kubański
1961 r.
pierwszy lot człowieka w kosmos
1964 r.
Leonid Breżniew zostaje nowym przywódcą ZSRR
1965 r.
pierwszy spacer człowieka w kosmosie
1969 r.
lądowanie człowieka na powierzchni Księżyca
1973 r.
zwołanie Konferencję Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
Pytanie 5
Jak nazywał się dyktator obalony przez Fidela Castro?
Fulgencio Batista
Pytanie 6
Zaznacz zdania prawdziwe.
Fidel Castro sprawował władzę na Kubie przez 49 lat.
Główną przyczyną klęski USA w Wietnamie było niezadowolenie społeczeństwa amerykańskiego, podsycane relacjami dziennikarskimi z wojny.
Sonda, która jako pierwsza wylądowała po niewidocznej stronie Księżyca nosiła nazwę Ranger 4.
W wyniku wojny wietnamskiej, władzę w Kambodży przejęli Czerwoni Khmerzy.
Pytanie 7
Pierwszym człowiekiem w kosmosie był/była:
Jurij Gagarin
Pytanie 8
Kto był przywódcą ugrupowania Czerwonych Khmerów?
Pol Pot
Pytanie 9
Uzupełnij zdanie dotyczące KBWE.
Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie została zwołana w Helsinkach w
1973
roku. Udział w konferencji wzięły: USA, Kanada oraz
33
państwa europejskie. Na mocy zapisów zachód udzielał wsparcia ekonomicznego krajom komunistycznym, w zamian kraje te zobowiązały się do
poszanowania praw człowieka
i pokojowego rozstrzyganie spraw spornych. Akt końcowy KBWE podpisano w roku
1975
.
Pytanie 10
Jakie reformy wprowadzono w trakcie Praskiej Wiosny?
usunięcia stalinistów i rozliczenia ich za popełniane zbrodnie
zniesienie cenzury
wprowadzenie wolnej prasy
Pytanie 11
Co stało się z Alexandrem Dubčkiem po Praskiej Wiośnie?
musiał poddać się samokrytyce i został odsunięty od życia politycznego
Pytanie 12
Które z państw komunistycznych wzięły udział w tłumieniu Praskiej Wiosny?
Polska
Bułgaria
ZSRR
Węgry
Pytanie 13
Jak wyglądały rządy Czerwonych Khmerów? Uzupełnij zdanie.
Rządy Czerwonych Khmerów w Kambodży trwały
od 1975 do 1979
roku i cechowały się olbrzymim terrorem. W czasie rządów Khmerów życie straciło około
2 miliony
ludzi. Rządy Pol Pota zakończyła interwencja wojsk
wietnamskich
.