Fiszki

Zimna wojna i wyścig zbrojeń

Test w formie fiszek Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 8 szkoły podstawowej. Zimna wojna, zbrojenia i wyścig technologiczny.
Ilość pytań: 13 Rozwiązywany: 2538 razy
Jak nazywał się pierwszy w historii sztuczny satelita umieszczony na orbicie okołoziemskiej?
Sputnik
Łunochod
Voyager
Venera
Sputnik
Uszereguj w kolejności chronologicznej prezydentów USA.
Franklin Delano Roosevelt
Lyndon Baines Johnson
Dwight Eisenhower
John Fitzgerald Kennedy
1
Franklin Delano Roosevelt
2
Dwight Eisenhower
3
John Fitzgerald Kennedy
4
Lyndon Baines Johnson
Dlaczego USA zdecydowały się na wprowadzenie blokady morskiej Kuby?
ze względu na bogate złoża ropy naftowej na Kubie, które eksportowano do ZSRR za bezcen
ze względu na zwiększającą się na Kubie liczebność radzieckich jednostek desantowych
ze względu na plany ZSRR rozmieszczenia tam rakiet z głowicami atomowymi
ze względu na skandal szpiegowski, który doprowadził do wstrzymania programu podboju kosmosu przez USA
ze względu na plany ZSRR rozmieszczenia tam rakiet z głowicami atomowymi
Połącz datę z wydarzeniem.
4 października 1957 r.
20 stycznia 1961 r.
1962 r.
1961 r.
1964 r.
1965 r.
1969 r.
1973 r.
umieszczenie pierwszego sztucznego satelity na orbicie przez ZSRR
John F. Kennedy zostaje prezydentem USA
kryzys kubański
pierwszy lot człowieka w kosmos
Leonid Breżniew zostaje nowym przywódcą ZSRR
pierwszy spacer człowieka w kosmosie
lądowanie człowieka na powierzchni Księżyca
zwołanie Konferencję Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
4 października 1957 r.
umieszczenie pierwszego sztucznego satelity na orbicie przez ZSRR
20 stycznia 1961 r.
John F. Kennedy zostaje prezydentem USA
1962 r.
kryzys kubański
1961 r.
pierwszy lot człowieka w kosmos
1964 r.
Leonid Breżniew zostaje nowym przywódcą ZSRR
1965 r.
pierwszy spacer człowieka w kosmosie
1969 r.
lądowanie człowieka na powierzchni Księżyca
1973 r.
zwołanie Konferencję Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
Jak nazywał się dyktator obalony przez Fidela Castro?
Hugo Banzer Suárez
Francisco Franco
Fulgencio Batista
Augusto Pinochet
Fulgencio Batista
Zaznacz zdania prawdziwe.
Armia USA wycofała się z Wietnamu w 1975 roku w wyniku poniesionych strat.
Sonda, która jako pierwsza wylądowała po niewidocznej stronie Księżyca nosiła nazwę Ranger 4.
W wyniku wojny wietnamskiej, władzę w Kambodży przejęli Czerwoni Khmerzy.
Główną przyczyną klęski USA w Wietnamie było niezadowolenie społeczeństwa amerykańskiego, podsycane relacjami dziennikarskimi z wojny.
Kryzys kubański zakończył się zatopieniem radzieckiej floty płynącej na Kubę przez łodzie podwodne USA.
Fidel Castro sprawował władzę na Kubie przez 49 lat.
Sonda, która jako pierwsza wylądowała po niewidocznej stronie Księżyca nosiła nazwę Ranger 4.
W wyniku wojny wietnamskiej, władzę w Kambodży przejęli Czerwoni Khmerzy.
Główną przyczyną klęski USA w Wietnamie było niezadowolenie społeczeństwa amerykańskiego, podsycane relacjami dziennikarskimi z wojny.
Fidel Castro sprawował władzę na Kubie przez 49 lat.
Pierwszym człowiekiem w kosmosie był/była:
Walentina Tierieszkowa
Jurij Gagarin
Alan Shepard
Neil Armstrong
Jurij Gagarin
Kto był przywódcą ugrupowania Czerwonych Khmerów?
Pol Pot
Uzupełnij zdanie dotyczące KBWE.
Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie została zwołana w Helsinkach w
. . . . . . . .
roku. Udział w konferencji wzięły: USA, Kanada oraz
. . . . . . . .
państwa europejskie. Na mocy zapisów zachód udzielał wsparcia ekonomicznego krajom komunistycznym, w zamian kraje te zobowiązały się do
. . . . . . . .
i pokojowego rozstrzyganie spraw spornych. Akt końcowy KBWE podpisano w roku
. . . . . . . .
.
Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie została zwołana w Helsinkach w 1973 roku. Udział w konferencji wzięły: USA, Kanada oraz 33 państwa europejskie. Na mocy zapisów zachód udzielał wsparcia ekonomicznego krajom komunistycznym, w zamian kraje te zobowiązały się do poszanowania praw człowieka i pokojowego rozstrzyganie spraw spornych. Akt końcowy KBWE podpisano w roku 1975.
Jakie reformy wprowadzono w trakcie Praskiej Wiosny?
zniesienie cenzury
wprowadzenie wolnej prasy
reforma monetarna i obniżenie podatków
usunięcia stalinistów i rozliczenia ich za popełniane zbrodnie
otwarcie granic na Europę zachodnią
zniesienie cenzury
wprowadzenie wolnej prasy
usunięcia stalinistów i rozliczenia ich za popełniane zbrodnie
Co stało się z Alexandrem Dubčkiem po Praskiej Wiośnie?
został skazany na 10 lat więzienia
musiał poddać się samokrytyce i został odsunięty od życia politycznego
został skazany na śmierć
musiał poddać się samokrytyce i został odsunięty od życia politycznego
Które z państw komunistycznych wzięły udział w tłumieniu Praskiej Wiosny?
Rumunia
Polska
ZSRR
Jugosławia
Węgry
Bułgaria
Polska
ZSRR
Węgry
Bułgaria
Jak wyglądały rządy Czerwonych Khmerów? Uzupełnij zdanie.
Rządy Czerwonych Khmerów w Kambodży trwały
. . . . . . . .
roku i cechowały się olbrzymim terrorem. W czasie rządów Khmerów życie straciło około
. . . . . . . .
ludzi. Rządy Pol Pota zakończyła interwencja wojsk
. . . . . . . .
.
Rządy Czerwonych Khmerów w Kambodży trwały od 1975 do 1979 roku i cechowały się olbrzymim terrorem. W czasie rządów Khmerów życie straciło około 2 miliony ludzi. Rządy Pol Pota zakończyła interwencja wojsk wietnamskich.