Pytania i odpowiedzi

Mieszko I i chrzest Polski

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z lekcji historii dla klasy 4 z działu 2.
Ilość pytań: 13 Rozwiązywany: 3468 razy
Pytanie 1
Jak wyglądały ziemie polskie przed powstaniem naszego kraju?
były porośnięte puszczami i zamieszkiwały je różne plemiona mówiące tym samym językiem
Pytanie 2
Jakie były przyczyny powstania państwa polskiego?
chęć wzmocnienia roli ludów tych ziem na arenie Europy
Pytanie 3
Jakim mianem określamy plemiona zamieszkujące tereny Polski w X wieku?
słowianie
Pytanie 4
Połącz w pary termin z jego definicją.
dynastia
panujący w danym kraju ród, w którym władza przechodzi z ojca na syna
plemię
spokrewnione rody zamieszkujące określony obszar
poganie
ludzie wyznający inną wiarę niż chrześcijańska
politeizm
wiara w wielu bogów
Pytanie 5
W którym roku Mieszko I przyjął chrzest?
w 966 r.
Pytanie 6
O kim mowa? "Według legendy, był tchórzliwym i nielubianym władcą, który panował w Gnieźnie. Otruł swoich krewnych, lecz niedługo po tym występku został zjedzony przez myszy."
Popiel
Pytanie 7
Uzupełnij zdanie dotyczące żony Mieszka I.
Mieszko I przed przyjęciem chrztu, poślubił
czeską
księżniczkę
Dobrawę
.
Pytanie 8
Ilu mieszkańców liczyło założone przez Mieszka I państwo?
około 1 miliona
Pytanie 9
Połącz datę z wydarzeniem.
935
narodziny Mieszka I
977
śmierć Dobrawy
966
chrzest Mieszka I
972
bitwa pod Cedynią
Pytanie 10
Kto był odpowiedzialny za zakładanie pierwszych szkół na terenach Polski?
duchowni
Pytanie 11
Jak według legendy nazywało się założone przez Lecha miasto?
Gniezno
Pytanie 12
Uszereguj w kolejności pierwszych władców piastowskich zaczynając od żyjącego najwcześniej.
1
Siemowit
2
Lestek
3
Siemomysł
4
Mieszko I
Pytanie 13
Kiedy zbudowano osadę w Biskupinie?
pomiędzy VIII a VII w. p.n.e.