Fiszki

Mieszko I i chrzest Polski

Test w formie fiszek Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 4 z działu 2.
Ilość pytań: 13 Rozwiązywany: 4152 razy
Jak wyglądały ziemie polskie przed powstaniem naszego kraju?
były porośnięte puszczami i wyludnione a na początku X wieku przybyli tutaj pierwsi Piastowie
były porośnięte puszczami i zamieszkiwały je różne plemiona mówiące różnymi językami
były pokryte wielkimi polami na których uprawiano zboża i warzywa a zamieszkiwały je dwa plemiona, które ze sobą ciągle walczyły
były porośnięte puszczami i zamieszkiwały je różne plemiona mówiące tym samym językiem
były porośnięte puszczami i zamieszkiwały je różne plemiona mówiące tym samym językiem
Jakie były przyczyny powstania państwa polskiego?
chęć wzmocnienia roli ludów tych ziem na arenie Europy
chęć podbicia Niemiec przez Mieszka I
dążenie Mieszka I do sojuszu z Rosjanami
dążenie Mieszka I do sojuszu z Czechami
chęć wzmocnienia roli ludów tych ziem na arenie Europy
Jakim mianem określamy plemiona zamieszkujące tereny Polski w X wieku?
saksoni
prusowie
germanie
słowianie
słowianie
Połącz w pary termin z jego definicją.
dynastia
panujący w danym kraju ród, w którym władza przechodzi z ojca na syna
plemię
spokrewnione rody zamieszkujące określony obszar
poganie
ludzie wyznający inną wiarę niż chrześcijańska
politeizm
wiara w wielu bogów
W którym roku Mieszko I przyjął chrzest?
w 968 r.
w 972 r.
w 955 r.
w 966 r.
w 966 r.
O kim mowa? "Według legendy, był tchórzliwym i nielubianym władcą, który panował w Gnieźnie. Otruł swoich krewnych, lecz niedługo po tym występku został zjedzony przez myszy."
Lestek
Lech
Popiel
Siemowit
Popiel
Uzupełnij zdanie dotyczące żony Mieszka I.
Mieszko I przed przyjęciem chrztu, poślubił
. . . . . . . .
księżniczkę
. . . . . . . .
.
Mieszko I przed przyjęciem chrztu, poślubił czeską księżniczkę Dobrawę.
Ilu mieszkańców liczyło założone przez Mieszka I państwo?
około 500 tysięcy
około 1 miliona
około 2 milionów
około 5 milionów
około 1 miliona
Połącz datę z wydarzeniem.
935
narodziny Mieszka I
977
śmierć Dobrawy
966
chrzest Mieszka I
972
bitwa pod Cedynią
Kto był odpowiedzialny za zakładanie pierwszych szkół na terenach Polski?
książęta
duchowni
rycerze
Mieszko I
duchowni
Jak według legendy nazywało się założone przez Lecha miasto?
Poznań
Gniezno
Biecz
Kraków
Gniezno
Uszereguj w kolejności pierwszych władców piastowskich zaczynając od żyjącego najwcześniej.
1
Siemowit
2
Lestek
3
Siemomysł
4
Mieszko I
Kiedy zbudowano osadę w Biskupinie?
pomiędzy IV a V w. n.e.
pomiędzy III a II w. p.n.e.
pomiędzy VIII a VII w. p.n.e.
pomiędzy VII a VIII w. n.e.
pomiędzy VIII a VII w. p.n.e.