Pytania i odpowiedzi

Owady - stawonogi zdolne do lotu

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z lekcji biologii dla klasy 6 szkoły podstawowej.
Ilość pytań: 10 Rozwiązywany: 12573 razy
Pytanie 1
Zaznacz zdania prawdziwe.
Większość owadów żyje na lądzie, nieliczne w środowisku wodnym.
Prawda
Ciało owadów zbudowane jest z dwóch segmentów: głowotułowia i odwłoka.
Fałsz
Motyle mają aparat gębowy typu liżącego.
Fałsz
Turkuć podjadek jest owadem żyjącym pod ziemią.
Prawda
Owady drapieżne są pożyteczne dla człowieka.
Prawda
Pytanie 2
Ile par czułków posiadają owady?
jedną parę
Pytanie 3
Zaznacz owady będące pasożytami.
pchły
mszyce
wszy
Pytanie 4
Przyporządkuj gatunki do kategorii.
rusałka pawik
motyl
biedronka siedmiokropka
chrząszcz
świtezianka modra
ważka
Pytanie 5
Połącz w pary owada ze sposobem jego odżywiania.
mszyca
roślinożerne
modliszka
mięsożerne
turkuć podjadek
wszystkożerne
Pytanie 6
Zaznacz zdania prawdziwe.
Samce komarów odżywiają się krwią.
Fałsz
Komar posiada aparat gębowy typu ssąco-kłującego.
Prawda
Aby pobrać twardy pokarm, mucha musi najpierw rozpuścić go za pomocą śliny.
Prawda
Owady posiadają oczy złożone.
Prawda
Wesz ludzka jest owadem, który nie posiada skrzydeł.
Prawda
Pytanie 7
Jaki pozytywny wpływ na środowisko mają owady żyjące w glebie?
wytwarzają próchnicę
Pytanie 8
Zaznacz gatunki owadów szkodliwe dla hodowli zwierząt.
giez bydlęcy
wszoły
Pytanie 9
Dlaczego zapylanie roślin przez owady jest takie ważne?
dzięki temu rośliny mogą się rozmnażać
Pytanie 10
Uzupełnij zdanie.
Dieta gąsienicy jedwabnika składa się wyłącznie z liści
morwy białej
. Gąsienice te wytwarzają jedwabne nici służące im do budowy
kokonów
.