Pytania i odpowiedzi

Skorupiaki - zwierzęta, które mają twardy pancerz

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z lekcji dla klasy 6 szkoły podstawowej.
Ilość pytań: 14 Rozwiązywany: 15017 razy
Pytanie 1
Zaznacz segmenty, z których składa się ciało skorupiaków?
głowotułów
odwłok
Pytanie 2
Zaznacz zdanie najlepiej charakteryzujące, gdzie występują skorupiaki.
większość skorupiaków żyje w środowisku wodnym, ale istnieje również część żyjąca na lądzie
Pytanie 3
Czym pokryte jest ciało skorupiaków?
chitynowym oskórkiem
Pytanie 4
Ile par czułków mają skorupiaki?
dwie pary
Pytanie 5
Połącz skorupiaka z trybem życia jaki prowadzi.
pąkle
osiadły
homar
porusza się po dnie i czasem pływa
rozwielitka
unosi się w toni wodnej
Pytanie 6
Co odróżnia langustę od raka?
langusta nie ma szczypiec
Pytanie 7
Zwierzę pokazane na zdjęciu jest:
krewetką
Pytanie 8
Zaznacz skorupiaki będące planktonem.
kryl
rozwielitka
widłonogi
Pytanie 9
Uzupełnij zdanie.
Kraby pustelniki
wchodzą w relację z ukwiałami, które porastają ich muszle i
ochraniają je przed atakiem drapieżników
.
Pytanie 10
Jak duże mogą być ławice krylu?
mogą składać się z milionów osobników
Pytanie 11
Podstawowym pokarmem dla fok, pingwinów i wielorybów jest:
kryl
Pytanie 12
Jaka choroba dotknęła w XIX wieku populacje polskich raków?
dżuma racza
Pytanie 13
Który gatunek raka jest w Polsce gatunkiem inwazyjnym?
rak pręgowany
Pytanie 14
Zaznacz zdania prawdziwe.
Większość skorupiaków ma pięć par odnóży krocznych.
Stonogi należą do skorupiaków.
Większość skorupiaków jest wszystkożerna.
Pąkle są filtratorami wody.