Pytania i odpowiedzi

Wielkie miasta Europy: Paryż i Londyn

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania wiadomości z lekcji geografii dla klasy 6.
Ilość pytań: 12 Rozwiązywany: 8022 razy
Pytanie 1
Jaka część ludności Europy mieszka w miastach?
około 3/4
Pytanie 2
Dlaczego ludzie decydują się na przeprowadzkę do miasta?
łatwiej jest w nich znaleźć pracę
warunki życia w miastach są lepsze niż na wsi
Pytanie 3
Lotnisko o największej liczbie obsługiwanych pasażerów w Europie to:
Heathrow
Pytanie 4
Jaką długość ma tunel pod kanałem La Manche?
około 50 km
Pytanie 5
Większość imigrantów przybywających do Londynu pochodzi z:
Azji
Pytanie 6
Jaką nazwę nosi nowoczesna paryska dzielnica biznesowa?
La Défense
Pytanie 7
Nad jaką rzeką leży Paryż?
nad Sekwaną
Pytanie 8
W którym roku powstała Londyńska Giełda Papierów Wartościowych?
w 1801
Pytanie 9
Jak się nazywa słynne paryskie muzeum?
Luwr
Pytanie 10
Duże miasto, które stanowi centrum gospodarcze i kulturalne większego obszaru to:
metropolia
Pytanie 11
Którego z tych zabytków nie spotkamy w Londynie?
Warwick Castle
Pytanie 12
Ile osób zamieszkuje aglomeracje takich miast jak Paryż czy Londyn?
od 9 do 12 mln