Pytania i odpowiedzi

Wulkany i trzęsienia ziemi na Islandii

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania wiadomości z lekcji geografii dla klasy 6.
Ilość pytań: 18 Rozwiązywany: 16299 razy
Pytanie 1
Sztywna, zewnętrzna powłoka Ziemi zbudowana ze skał to:
litosfera
Pytanie 2
Ile wynosi średnia grubość litosfery?
kilkadziesiąt kilometrów
Pytanie 3
Jak najlepiej scharakteryzujesz budowę litosfery?
jest zbudowana z wielu sąsiadujących ze sobą płyt
Pytanie 4
Czym jest magma?
są to roztopione skały znajdujące się pod powierzchnią litosfery
Pytanie 5
Gdy magma wydostanie się na powierzchnię, nazywamy ją:
lawą
Pytanie 6
Czy płyty litosfery pozostają nieruchome?
nie, poruszają się względem siebie
Pytanie 7
Na jakiej płycie znajduje się Polska?
na płycie eurazjatyckiej
Pytanie 8
Dlaczego na Islandii tak powszechne są trzęsienia ziemi i erupcje wulkanów?
ponieważ znajduje się ona na granicy dwóch płyt lifosfery
Pytanie 9
Ze stygnącej na powierzchni lawy powstaje skała. Jaką nosi nazwę?
bazalt
Pytanie 10
Na styku jakich płyt litosfery znajduje się Islandia?
eurazjatyckiej i północnoamerykańskiej
Pytanie 11
Płyty litosfery znajdujące się na obszarze Islandii:
odsuwają się od siebie
Pytanie 12
Co się dzieje, gdy płyty litosfery zderzają się ze sobą?
wypiętrzają się góry
Pytanie 13
Czym jest erupcja?
procesem wydobywania się magmy i gazów na powierzchnię ziemi
Pytanie 14
Ile czynnych wulkanów znajduje się na Islandii?
około 25
Pytanie 15
Dlaczego gejzery wyrzucają wodę wysoko nad powierzchnię gruntu?
magma podgrzewa wodę, której ciśnienie rośnie i znajdując ujście na powierzchnie zostaje wyrzucana
Pytanie 16
Na jaką wysokość mogą wyrzucać wodę gejzery?
od 30 do 60 metrów
Pytanie 17
Trzęsienia ziemi występują gdy:
płyty litosfery zderzają się ze sobą
płyty litosfery oddalają się od siebie
magma przemieszcza się pod powierzchnią ziemi
Pytanie 18
Czym jest Vatnajökull?
największym lodowcem Islandii