Pytania i odpowiedzi

Leki - układ oddechowy

Pytanie 1
Zaznacz zdania prawdziwe:
Przepływ poniżej 5 l/min w prostej masce tlenowej prowadzi do retencji powietrza wydechowego pod maską
Roflumilast jest metaboliozowany przy udziale CYP-450
Roztwór NaCl może wywoływać skurcz oskrzeli u chorych na astmę
Beta-adrenolityki w połączeniu z beta-sympatykomimetykami zmniejszają liczbę zaostrzeń POChP
Pytanie 2
Wybierz prawidłowe połączenie grupa leków/lek-działanie niepożądane
Teofilina - tachykardia, bóle głowy
Pytanie 3
Wybierz prawidłowe połączenie grupa leków/lek-działanie
Bromheksyna - zwiększenie ilości wydzieliny oskrzelowej
Omalizumab - wiązanie krążących wolnych IgE
Beta-sympatykomimetyki - hamowanie wydzielania mediatorów zapalnych
Pochodne gwajakolu - działane bakteriobójcze
Pytanie 4
Wskaż prawdziwe na temat leków mukolitycznych:
leki mukolityczne niedestrukcyjne zmniejszają oddziaływanie ładunków w sieci mucyn
Karbocysteina jest przyjmowana doustnie
Pytanie 5
Wskaż zdanie prawdziwe na temat leków przeciwkaszlowych działających ośrodkowo:
Morfinę można stosować wyjątkowo w leczeniu kaszlu w przypadku nowotworów płuc
Hamują ośrodek oddechowy w pniu mózgu i rdzeniu przedłużonym
Dekstrometorfan nie hamuje ośrodka oddechowego
Pytanie 6
Lekiem/lekami I rzutu w doraźnym leczeniu ostrego skurczu oskrzeli jest:
Salbutamol podawany wziewnie
Fenoterol
Pytanie 7
Wskaż prawidłowe połączenie lek - receptor
Cholinolityki - receptor muskarynowy M3
Montelukast - receptor CysLT1
Pytanie 8
Teofilina
blokuje receptory adenozyny
Pytanie 9
Lek - mechanizm działania
Bromheksyna - pobudzenie komórek gruczołowych do wytwarzania obojętnych polisacharydów
Bromheksyna - hydrolizowa włókien obecnych w śluzie
Roflumilast - inhibicja fosfodiestrazy 4
Pytanie 10
Zaznacz glikokortykosteroidy wziewne:
budezonid, beklometazon dipropionianiu, cyklezonid
Pytanie 11
Zaznacz mukolityki podawane doustnie
Karbocysteina
Acetylocysteina
Pytanie 12
Zaznacz leki stosowane w leczeniu POChP:
Indakaterol
Bromek tiotropium
Roflumilast
Pytanie 13
Przyłącz lek do prawidłowej grupy
Leki drażniące błonę śluzową oskrzeli
gwajakol
Leki drażniące błonę śluzową układu pokarmowego
Alkaloidy wymiotnicy
Środki działające bezpośrednio
Jodek potasu
Środki działające pośrednio
NaHCO3, NH4Cl
Pytanie 14
Dornaza-alfa:
jest deoksyrybonukleazą
jest lekiem mukolitycznym
jest stosowana w leczeniu mukowiscydozy
Pytanie 15
Ambroksol:
zmniejsza napięcie powierzchniowe śluzu
jest stosowany w leczeniu przewlekłego zapalenia oskrzeli

Inne tryby

Sprawdź ten materiał również w innych wersjach.