Pytania i odpowiedzi

Leki - układ oddechowy

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu.
Ilość pytań: 20 Rozwiązywany: 530 razy
Pytanie 1
Zaznacz zdania prawdziwe:
Roztwór NaCl może wywoływać skurcz oskrzeli u chorych na astmę
Roflumilast jest metaboliozowany przy udziale CYP-450
Beta-adrenolityki w połączeniu z beta-sympatykomimetykami zmniejszają liczbę zaostrzeń POChP
Przepływ poniżej 5 l/min w prostej masce tlenowej prowadzi do retencji powietrza wydechowego pod maską
Pytanie 2
Wybierz prawidłowe połączenie grupa leków/lek-działanie niepożądane
Teofilina - tachykardia, bóle głowy
Pytanie 3
Wybierz prawidłowe połączenie grupa leków/lek-działanie
Beta-sympatykomimetyki - hamowanie wydzielania mediatorów zapalnych
Pochodne gwajakolu - działane bakteriobójcze
Omalizumab - wiązanie krążących wolnych IgE
Bromheksyna - zwiększenie ilości wydzieliny oskrzelowej
Pytanie 4
Wskaż prawdziwe na temat leków mukolitycznych:
Karbocysteina jest przyjmowana doustnie
leki mukolityczne niedestrukcyjne zmniejszają oddziaływanie ładunków w sieci mucyn
Pytanie 5
Wskaż zdanie prawdziwe na temat leków przeciwkaszlowych działających ośrodkowo:
Hamują ośrodek oddechowy w pniu mózgu i rdzeniu przedłużonym
Morfinę można stosować wyjątkowo w leczeniu kaszlu w przypadku nowotworów płuc
Dekstrometorfan nie hamuje ośrodka oddechowego
Pytanie 6
Lekiem/lekami I rzutu w doraźnym leczeniu ostrego skurczu oskrzeli jest:
Fenoterol
Salbutamol podawany wziewnie
Pytanie 7
Wskaż prawidłowe połączenie lek - receptor
Montelukast - receptor CysLT1
Cholinolityki - receptor muskarynowy M3
Pytanie 8
Teofilina
blokuje receptory adenozyny
Pytanie 9
Lek - mechanizm działania
Bromheksyna - hydrolizowa włókien obecnych w śluzie
Bromheksyna - pobudzenie komórek gruczołowych do wytwarzania obojętnych polisacharydów
Roflumilast - inhibicja fosfodiestrazy 4
Pytanie 10
Zaznacz glikokortykosteroidy wziewne:
budezonid, beklometazon dipropionianiu, cyklezonid
Pytanie 11
Zaznacz mukolityki podawane doustnie
Acetylocysteina
Karbocysteina
Pytanie 12
Zaznacz leki stosowane w leczeniu POChP:
Indakaterol
Bromek tiotropium
Roflumilast
Pytanie 13
Przyłącz lek do prawidłowej grupy
Leki drażniące błonę śluzową oskrzeli
gwajakol
Leki drażniące błonę śluzową układu pokarmowego
Alkaloidy wymiotnicy
Środki działające bezpośrednio
Jodek potasu
Środki działające pośrednio
NaHCO3, NH4Cl
Pytanie 14
Dornaza-alfa:
jest lekiem mukolitycznym
jest stosowana w leczeniu mukowiscydozy
jest deoksyrybonukleazą
Pytanie 15
Ambroksol:
zmniejsza napięcie powierzchniowe śluzu
jest stosowany w leczeniu przewlekłego zapalenia oskrzeli

Powiązane tematy