Fiszki

Leki - układ oddechowy

Test w formie fiszek
Ilość pytań: 20 Rozwiązywany: 530 razy
Zaznacz zdania prawdziwe:
Przepływ poniżej 5 l/min w prostej masce tlenowej prowadzi do retencji powietrza wydechowego pod maską
Roflumilast jest metaboliozowany przy udziale CYP-450
Roztwór NaCl może wywoływać skurcz oskrzeli u chorych na astmę
Beta-adrenolityki w połączeniu z beta-sympatykomimetykami zmniejszają liczbę zaostrzeń POChP
Przepływ poniżej 5 l/min w prostej masce tlenowej prowadzi do retencji powietrza wydechowego pod maską
Roflumilast jest metaboliozowany przy udziale CYP-450
Roztwór NaCl może wywoływać skurcz oskrzeli u chorych na astmę
Beta-adrenolityki w połączeniu z beta-sympatykomimetykami zmniejszają liczbę zaostrzeń POChP
Wybierz prawidłowe połączenie grupa leków/lek-działanie niepożądane
Montelukast - zapalenie gardła
Dornaza-𝜶 - reakcje nadwrażliwości
Teofilina - tachykardia, bóle głowy
Beta-sympatykomimetyki - hiperkaliemia
Teofilina - tachykardia, bóle głowy
Wybierz prawidłowe połączenie grupa leków/lek-działanie
Bromheksyna - zwiększenie ilości wydzieliny oskrzelowej
Beta-sympatykomimetyki - hamowanie wydzielania mediatorów zapalnych
Pochodne gwajakolu - działane bakteriobójcze
Omalizumab - wiązanie krążących wolnych IgE
Bromheksyna - zwiększenie ilości wydzieliny oskrzelowej
Beta-sympatykomimetyki - hamowanie wydzielania mediatorów zapalnych
Pochodne gwajakolu - działane bakteriobójcze
Omalizumab - wiązanie krążących wolnych IgE
Wskaż prawdziwe na temat leków mukolitycznych:
Karbocysteina jest przyjmowana doustnie
leki mukolityczne można stosować na noc
klasyczne leki mukolityczne "rozrywają" sieci z DNA i filamentów aktyny
leki mukolityczne niedestrukcyjne zmniejszają oddziaływanie ładunków w sieci mucyn
Karbocysteina jest przyjmowana doustnie
leki mukolityczne niedestrukcyjne zmniejszają oddziaływanie ładunków w sieci mucyn
Wskaż zdanie prawdziwe na temat leków przeciwkaszlowych działających ośrodkowo:
Działają przeciwzapalnie na błonę śluzową dróg oddechowych
Hamują ośrodek oddechowy w pniu mózgu i rdzeniu przedłużonym
Dekstrometorfan nie hamuje ośrodka oddechowego
Morfinę można stosować wyjątkowo w leczeniu kaszlu w przypadku nowotworów płuc
Hamują ośrodek oddechowy w pniu mózgu i rdzeniu przedłużonym
Dekstrometorfan nie hamuje ośrodka oddechowego
Morfinę można stosować wyjątkowo w leczeniu kaszlu w przypadku nowotworów płuc
Lekiem/lekami I rzutu w doraźnym leczeniu ostrego skurczu oskrzeli jest:
Fenoterol
Salbutamol podawany wziewnie
Indakaterol
Salmeterol
Fenoterol
Salbutamol podawany wziewnie
Wskaż prawidłowe połączenie lek - receptor
Montelukast - receptor CysLT1
Cholinolityki - receptor muskarynowy M3
Dekstrometorfan - receptory beta2
Formoterol - receptory alfa1 i NMDA
Montelukast - receptor CysLT1
Cholinolityki - receptor muskarynowy M3
Teofilina
jest lekiem pierwszego wyboru w leczeniu astmy
ma silniejsze działanie niż β2-sympatykomimetyki
blokuje receptory adenozyny
powoduje spadek stężenia cAMP w komórce
blokuje receptory adenozyny
Lek - mechanizm działania
Bromheksyna - hydrolizowa włókien obecnych w śluzie
Teofilina - hamowanie włókien C
Roflumilast - inhibicja fosfodiestrazy 4
Bromheksyna - pobudzenie komórek gruczołowych do wytwarzania obojętnych polisacharydów
Bromheksyna - hydrolizowa włókien obecnych w śluzie
Roflumilast - inhibicja fosfodiestrazy 4
Bromheksyna - pobudzenie komórek gruczołowych do wytwarzania obojętnych polisacharydów
Zaznacz glikokortykosteroidy wziewne:
budezonid, beklometazon dipropionianiu, cyklezonid
cyklezonid, mometazon, prednizolon
półbursztynian hydrokortyzonu
mometazon, prednizon
budezonid, beklometazon dipropionianiu, cyklezonid
Zaznacz mukolityki podawane doustnie
Dornaza-alfa
Acetylocysteina
Karbocysteina
Mesna
Acetylocysteina
Karbocysteina
Zaznacz leki stosowane w leczeniu POChP:
Omalizumab
Bromek tiotropium
Indakaterol
Roflumilast
Bromek tiotropium
Indakaterol
Roflumilast
Przyłącz lek do prawidłowej grupy
Leki drażniące błonę śluzową oskrzeli
gwajakol
Leki drażniące błonę śluzową układu pokarmowego
Alkaloidy wymiotnicy
Środki działające bezpośrednio
Jodek potasu
Środki działające pośrednio
NaHCO3, NH4Cl
Dornaza-alfa:
jest podawana dożylnie
jest stosowana w leczeniu mukowiscydozy
jest lekiem mukolitycznym
jest deoksyrybonukleazą
jest stosowana w leczeniu mukowiscydozy
jest lekiem mukolitycznym
jest deoksyrybonukleazą
Ambroksol:
jest stosowany w leczeniu przewlekłego zapalenia oskrzeli
nie stosuje się go w postaci dożylnej
zmniejsza napięcie powierzchniowe śluzu
nie powinien być stosowany w czasie ciąży
jest stosowany w leczeniu przewlekłego zapalenia oskrzeli
zmniejsza napięcie powierzchniowe śluzu

Powiązane tematy

Inne tryby