Fiszki

Leki - układ oddechowy

Test w formie fiszek
Ilość pytań: 20 Rozwiązywany: 678 razy
Zaznacz zdania prawdziwe:
Przepływ poniżej 5 l/min w prostej masce tlenowej prowadzi do retencji powietrza wydechowego pod maską
Beta-adrenolityki w połączeniu z beta-sympatykomimetykami zmniejszają liczbę zaostrzeń POChP
Roztwór NaCl może wywoływać skurcz oskrzeli u chorych na astmę
Roflumilast jest metaboliozowany przy udziale CYP-450
Przepływ poniżej 5 l/min w prostej masce tlenowej prowadzi do retencji powietrza wydechowego pod maską
Beta-adrenolityki w połączeniu z beta-sympatykomimetykami zmniejszają liczbę zaostrzeń POChP
Roztwór NaCl może wywoływać skurcz oskrzeli u chorych na astmę
Roflumilast jest metaboliozowany przy udziale CYP-450
Wybierz prawidłowe połączenie grupa leków/lek-działanie niepożądane
Montelukast - zapalenie gardła
Dornaza-𝜶 - reakcje nadwrażliwości
Beta-sympatykomimetyki - hiperkaliemia
Teofilina - tachykardia, bóle głowy
Teofilina - tachykardia, bóle głowy
Wybierz prawidłowe połączenie grupa leków/lek-działanie
Beta-sympatykomimetyki - hamowanie wydzielania mediatorów zapalnych
Omalizumab - wiązanie krążących wolnych IgE
Bromheksyna - zwiększenie ilości wydzieliny oskrzelowej
Pochodne gwajakolu - działane bakteriobójcze
Beta-sympatykomimetyki - hamowanie wydzielania mediatorów zapalnych
Omalizumab - wiązanie krążących wolnych IgE
Bromheksyna - zwiększenie ilości wydzieliny oskrzelowej
Pochodne gwajakolu - działane bakteriobójcze
Wskaż prawdziwe na temat leków mukolitycznych:
klasyczne leki mukolityczne "rozrywają" sieci z DNA i filamentów aktyny
leki mukolityczne niedestrukcyjne zmniejszają oddziaływanie ładunków w sieci mucyn
Karbocysteina jest przyjmowana doustnie
leki mukolityczne można stosować na noc
leki mukolityczne niedestrukcyjne zmniejszają oddziaływanie ładunków w sieci mucyn
Karbocysteina jest przyjmowana doustnie
Wskaż zdanie prawdziwe na temat leków przeciwkaszlowych działających ośrodkowo:
Działają przeciwzapalnie na błonę śluzową dróg oddechowych
Morfinę można stosować wyjątkowo w leczeniu kaszlu w przypadku nowotworów płuc
Dekstrometorfan nie hamuje ośrodka oddechowego
Hamują ośrodek oddechowy w pniu mózgu i rdzeniu przedłużonym
Morfinę można stosować wyjątkowo w leczeniu kaszlu w przypadku nowotworów płuc
Dekstrometorfan nie hamuje ośrodka oddechowego
Hamują ośrodek oddechowy w pniu mózgu i rdzeniu przedłużonym
Lekiem/lekami I rzutu w doraźnym leczeniu ostrego skurczu oskrzeli jest:
Fenoterol
Salmeterol
Salbutamol podawany wziewnie
Indakaterol
Fenoterol
Salbutamol podawany wziewnie
Wskaż prawidłowe połączenie lek - receptor
Dekstrometorfan - receptory beta2
Formoterol - receptory alfa1 i NMDA
Montelukast - receptor CysLT1
Cholinolityki - receptor muskarynowy M3
Montelukast - receptor CysLT1
Cholinolityki - receptor muskarynowy M3
Teofilina
jest lekiem pierwszego wyboru w leczeniu astmy
blokuje receptory adenozyny
ma silniejsze działanie niż β2-sympatykomimetyki
powoduje spadek stężenia cAMP w komórce
blokuje receptory adenozyny
Lek - mechanizm działania
Roflumilast - inhibicja fosfodiestrazy 4
Bromheksyna - pobudzenie komórek gruczołowych do wytwarzania obojętnych polisacharydów
Teofilina - hamowanie włókien C
Bromheksyna - hydrolizowa włókien obecnych w śluzie
Roflumilast - inhibicja fosfodiestrazy 4
Bromheksyna - pobudzenie komórek gruczołowych do wytwarzania obojętnych polisacharydów
Bromheksyna - hydrolizowa włókien obecnych w śluzie
Zaznacz glikokortykosteroidy wziewne:
cyklezonid, mometazon, prednizolon
mometazon, prednizon
budezonid, beklometazon dipropionianiu, cyklezonid
półbursztynian hydrokortyzonu
budezonid, beklometazon dipropionianiu, cyklezonid
Zaznacz mukolityki podawane doustnie
Karbocysteina
Dornaza-alfa
Mesna
Acetylocysteina
Karbocysteina
Acetylocysteina
Zaznacz leki stosowane w leczeniu POChP:
Indakaterol
Omalizumab
Bromek tiotropium
Roflumilast
Indakaterol
Bromek tiotropium
Roflumilast
Przyłącz lek do prawidłowej grupy
Leki drażniące błonę śluzową oskrzeli
gwajakol
Leki drażniące błonę śluzową układu pokarmowego
Alkaloidy wymiotnicy
Środki działające bezpośrednio
Jodek potasu
Środki działające pośrednio
NaHCO3, NH4Cl
Dornaza-alfa:
jest lekiem mukolitycznym
jest stosowana w leczeniu mukowiscydozy
jest deoksyrybonukleazą
jest podawana dożylnie
jest lekiem mukolitycznym
jest stosowana w leczeniu mukowiscydozy
jest deoksyrybonukleazą
Ambroksol:
jest stosowany w leczeniu przewlekłego zapalenia oskrzeli
nie stosuje się go w postaci dożylnej
nie powinien być stosowany w czasie ciąży
zmniejsza napięcie powierzchniowe śluzu
jest stosowany w leczeniu przewlekłego zapalenia oskrzeli
zmniejsza napięcie powierzchniowe śluzu
Beta2-sympatykomimetyki:
mogą powodować zaburzenia rytmu serca i hipokaliemię
zwiększają aktywność ruchową rzęsek
przerywają skurcz oskrzeli poprzez pobudzenie receptora beta2 w mięśniówce oskrzeli
doustnie podawany jest fenoterol
mogą powodować zaburzenia rytmu serca i hipokaliemię
zwiększają aktywność ruchową rzęsek
przerywają skurcz oskrzeli poprzez pobudzenie receptora beta2 w mięśniówce oskrzeli
Wskaż prawidłowe połączenie lek-wskazanie:
Benralizumab - ciężka IgE-zależna astma
Omalizbumab - przewlekłe zapalenie nosa i zatok przynosowych
Ambroksol - lek uzupełniający w leczeniu RDS u noworodków
Lewodropropizyna - astma
Ambroksol - lek uzupełniający w leczeniu RDS u noworodków
Glikokortykosteroidy:
hamują wczesną reakcję alergiczną w napadzie astmy
zmniejszają obrzęk błony śluzowej
zmniejszają reaktywność oskrzeli na bodźce
zwiększają wydzielanie śluzu
zmniejszają obrzęk błony śluzowej
zmniejszają reaktywność oskrzeli na bodźce
Wskaż zdanie/a prawdziwe:
Lewodropropizyne stosuje się w leczeniu nieproduktywnego kaszlu
Dekstrometorfan jest inhibitorem wychwytu wstecznego serotoniny
Butamirat nie wpływa na mięśniówkę oskrzeli
Dihydrokodeina może bezpośrednio oddziaływać na ośrodek oddechowy w pniu mózgu
Lewodropropizyne stosuje się w leczeniu nieproduktywnego kaszlu
Dekstrometorfan jest inhibitorem wychwytu wstecznego serotoniny
Dihydrokodeina może bezpośrednio oddziaływać na ośrodek oddechowy w pniu mózgu
Połącz przykłady leków z właściwą grupą:
Leki mukolityczne
Mesna, erdosteina, karbocysteina
Leki mukokinetyczne
Ambroksol. bromheksyna
Leki rozszerzające oskrzela
Salmeterol, bromek glikopironium, teofilina

Powiązane tematy

Inne tryby