Pytania i odpowiedzi

Klasa 5, dział 4 - Początki średniowiecza

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z rozdziału 4 historii dla klasy 5 szkoły podstawowej. Bizancjum, rozwój krajów arabskich, Królestwo Franków i jego podział. Walka kościoła z cesarstwem i wyprawy krzyżowe do Ziemi Świętej.
Ilość pytań: 13 Rozwiązywany: 50349 razy
Pytanie 1
Nad jaką cieśniną był położony Konstantynopol?
Bosfor
Pytanie 2
Uzupełnij zdanie.
Świątynia Hagia Sophia została ukończona około roku
360
n.e. Była zbudowana na planie
krzyża równoramiennego
a jej wymiary to
77 na 71
metrów. Jej kopuła ma ponad
30
metrów średnicy. Po zdobyciu Konstantynopola przez Turków, wokół świątyni dobudowano
minarety
.
Pytanie 3
Połącz datę z wydarzeniem.
podział cesarstwa rzymskiego
395 r.
chrzest Chlodwiga
496 r.
ucieczka Mahometa z Mekki do Medyny
622 r.
najazd muzułmański na Królestwo Franków
732 r.
koronacja Ottona I na cesarza rzymskiego
962 r.
wielka schizma wschodnia
1054 r.
początek pierwszej krucjaty
1096 r.
zdobycie Konstantynopola przez Turków
1453 r.
Pytanie 4
Między kim toczył się spór o inwestyturę?
Henrykiem IV i Grzegorzem VII
Pytanie 5
Kto piastował urząd przywódców muzułmańskich po śmierci Mahometa?
kalifowie
Pytanie 6
Połącz w pary termin z definicją.
majordom
dworscy urzędnicy w państwie Franków
mihrab
zdobiona wnęka znajdująca się wewnątrz meczetu
fresk
malowidło ścienne wykonywane na mokrym tynku
dogmat
prawda wiary uznawana za objawioną przez Boga
ekskomunika
największa kara nakładana w Kościele
konkordat
umowa zawierana pomiędzy państwem kościelnym i świeckim
ikonostas
ściana oddzielająca obszar wiernych od obszaru kapłańskiego w cerkwi
synod
zjazd dostojników kościelnych
Pytanie 7
Połącz zakon z jego pełną nazwą.
Zakon Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie
Krzyżacy
Zakon Rycerzy Jerozolimskiego Szpitala św. Jana Chrzciciela
Joannici
Zakon Ubogich Rycerzy Chrystusa i Świątyni Salomona
Templariusze
Zakon Rycerzy i Szpitalników świętego Łazarza z Jerozolimy
Lazaryci
Pytanie 8
Komu bezpośrednio podlegały zakony rycerskie?
papieżowi
Pytanie 9
Kto i kiedy zapoczątkował dynastię Karolingów w Królestwie Franków?
Był to
Pepin Mały
, który objął tron frankijski w roku
751
detronizując
Childeryka III
z dynastii
Merowingów
.
Pytanie 10
W którym roku Karol Wielki przyjął tytuł cesarski?
w 800 r.
Pytanie 11
Kiedy nastąpił podział państwa Karola Wielkiego?
Na mocy traktatu w
Verdun
, zawartego w roku
843
państwo franków zostało podzielone pomiędzy
trzech wnuków
Karola Wielkiego. Nowym cesarzem został
Lotar
.
Pytanie 12
Zaznacz zdania prawdziwe dotyczące islamu.
Istnieje pięć filarów islamu.
Muzułmanie mogą posiadać wiele żon.
Czarny kamień jest największą świętością dla Arabów.
Czarny kamień jest wmurowany w ścianę Kaaby w Mekce.
Pytanie 13
Podczas której z bitew Karol Młot powstrzymał marsz muzułmanów na Europę?
pod Poitiers