Pytania i odpowiedzi

Podstawy chemii analitycznej - egzamin

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu.
Ilość pytań: 60 Rozwiązywany: 2241 razy
Pytanie 1
As2S3 jest przykładem osadu
hydrofobowego
Pytanie 2
MgNH4PO4 to przykład osadu
grubokrystalicznego
Pytanie 3
Obecność C z sączka powoduje, że w czasie prażenia osad BaSO4 redukuje się do
BaS
Pytanie 4
Oznaczanie jonów Cl- metodą Wohlarda to przykład miareczkowania
odwrotnego
Pytanie 5
Metody Mohra nie stosuje się do oznaczania jonów Cl- w roztworach alkalicznych ze względu na powstawanie
Ag2O
Pytanie 6
W jodometrycznym oznaczaniu jonów ClO- stosunek liczności wydzielanego I2 do liczności oznaczanego składnika wynosi
1:1
Pytanie 7
W jodometrycznym oznaczaniu H2O2 stosunek liczności oznaczanego składnika do liczności wydzielonego I2 wynosi
1:1
Pytanie 8
W manganometrycznym oznaczaniu H2O2 stosunek liczności oznaczanego składnika do liczności titranta wynosi
5:2
Pytanie 9
Obecność H3PO4 w mieszaninie Zimmermana-Reinharda jest konieczna ze względu na kompleksowanie jonów
Fe(III)
Pytanie 10
Substancją podstawową w manganometrii jest
szczawian sodu
Pytanie 11
Metodą acydymetrycznego miareczkowania roztworem HCl można oznaczyć twardość wody
przemijającą
Pytanie 12
Liczność HCl w miareczkowaniu roztworu zawierającego NaOH i Na2CO3 metodą Wardera wobec fenoloftaleiny wynosi
n(NaOH)+n(Na2CO3)
Pytanie 13
W trakcie mianowania roztworu HCl na odważkę boraksu stosunek liczności Na2B4O7 do liczności HCl wynosi
1:2
Pytanie 14
HgS roztwarza się w wodzie królewskiej, ponieważ powstaje
HgCl4 2-
Pytanie 15
Współczynnik pochłaniania energii mikrofalowej przez teflon w porównaniu do wody jest
znacznie mniejszy
Pytanie 16
K2S2O7 to topnik
kwaśny
Pytanie 17
TiO2 należy stopić z topnikiem
kwaśnym
Pytanie 18
W przypadku stapiania próbek z topnikami zasadowymi najczęściej używa się tygli wykonanych z
Pt
Pytanie 19
Niekorzystny wpływ nadmiaru jonów Sn(II) na etapie przygotowania roztworu próbki w manganometrycznym miareczkowaniu jonów Fe(II) usuwa się poprzez ich utlenienie roztworem chlorku
Hg(II)
Pytanie 20
Zawartość składnika w próbce wynosi 10,000%, a w toku analizy oznaczono jego zawartość z błędem bezwzględnym -0,15%. Oznaczono
9,850%