Fiszki

Podstawy chemii analitycznej - egzamin

Test w formie fiszek
Ilość pytań: 60 Rozwiązywany: 2245 razy
As2S3 jest przykładem osadu
mieszanego
koloidowego
hydrofobowego
hydrofobowego
MgNH4PO4 to przykład osadu
drobnokrystalicznego
koloidowego
grubokrystalicznego
grubokrystalicznego
Obecność C z sączka powoduje, że w czasie prażenia osad BaSO4 redukuje się do
BaS
BaO
BaSO3
BaS
Oznaczanie jonów Cl- metodą Wohlarda to przykład miareczkowania
bezpośredniego
odwrotnego
pośredniego
odwrotnego
Metody Mohra nie stosuje się do oznaczania jonów Cl- w roztworach alkalicznych ze względu na powstawanie
Ag2O
AgO
AgO2
Ag2O
W jodometrycznym oznaczaniu jonów ClO- stosunek liczności wydzielanego I2 do liczności oznaczanego składnika wynosi
1:2
2:1
1:1
1:1
W jodometrycznym oznaczaniu H2O2 stosunek liczności oznaczanego składnika do liczności wydzielonego I2 wynosi
1:1
1:2
2:1
1:1
W manganometrycznym oznaczaniu H2O2 stosunek liczności oznaczanego składnika do liczności titranta wynosi
1:5
5:2
2:5
5:2
Obecność H3PO4 w mieszaninie Zimmermana-Reinharda jest konieczna ze względu na kompleksowanie jonów
Fe(II)
Mn(II)
Fe(III)
Fe(III)
Substancją podstawową w manganometrii jest
szczawian sodu
cytrynian sodu
węglan sodu
szczawian sodu
Metodą acydymetrycznego miareczkowania roztworem HCl można oznaczyć twardość wody
przemijającą
ogólną
wapniową
przemijającą
Liczność HCl w miareczkowaniu roztworu zawierającego NaOH i Na2CO3 metodą Wardera wobec fenoloftaleiny wynosi
n(NaOH)+2n(Na2CO3)
n(NaOH)+1/2n(Na2CO3)
n(NaOH)+n(Na2CO3)
n(NaOH)+n(Na2CO3)
W trakcie mianowania roztworu HCl na odważkę boraksu stosunek liczności Na2B4O7 do liczności HCl wynosi
1:1
2:1
1:2
1:2
HgS roztwarza się w wodzie królewskiej, ponieważ powstaje
HgCl4 2-
Hg0
Hg2+
HgCl4 2-
Współczynnik pochłaniania energii mikrofalowej przez teflon w porównaniu do wody jest
porównywalny
znacznie mniejszy
znacznie większy
znacznie mniejszy
K2S2O7 to topnik
mieszany
kwaśny
zasadowy
kwaśny
TiO2 należy stopić z topnikiem
zasadowym
amfoterycznym
kwaśnym
kwaśnym
W przypadku stapiania próbek z topnikami zasadowymi najczęściej używa się tygli wykonanych z
teflonu
SiO2
Pt
Pt
Niekorzystny wpływ nadmiaru jonów Sn(II) na etapie przygotowania roztworu próbki w manganometrycznym miareczkowaniu jonów Fe(II) usuwa się poprzez ich utlenienie roztworem chlorku
Hg(I)
Hg(II)
Sn(IV)
Hg(II)
Zawartość składnika w próbce wynosi 10,000%, a w toku analizy oznaczono jego zawartość z błędem bezwzględnym -0,15%. Oznaczono
9,850%
10,015%
9,985%
9,850%