Fiszki

Podstawy chemii analitycznej - egzamin

Test w formie fiszek
Ilość pytań: 60 Rozwiązywany: 1932 razy
As2S3 jest przykładem osadu
hydrofobowego
koloidowego
mieszanego
hydrofobowego
MgNH4PO4 to przykład osadu
grubokrystalicznego
drobnokrystalicznego
koloidowego
grubokrystalicznego
Obecność C z sączka powoduje, że w czasie prażenia osad BaSO4 redukuje się do
BaS
BaSO3
BaO
BaS
Oznaczanie jonów Cl- metodą Wohlarda to przykład miareczkowania
pośredniego
odwrotnego
bezpośredniego
odwrotnego
Metody Mohra nie stosuje się do oznaczania jonów Cl- w roztworach alkalicznych ze względu na powstawanie
AgO
AgO2
Ag2O
Ag2O
W jodometrycznym oznaczaniu jonów ClO- stosunek liczności wydzielanego I2 do liczności oznaczanego składnika wynosi
1:2
1:1
2:1
1:1
W jodometrycznym oznaczaniu H2O2 stosunek liczności oznaczanego składnika do liczności wydzielonego I2 wynosi
2:1
1:1
1:2
1:1
W manganometrycznym oznaczaniu H2O2 stosunek liczności oznaczanego składnika do liczności titranta wynosi
5:2
1:5
2:5
5:2
Obecność H3PO4 w mieszaninie Zimmermana-Reinharda jest konieczna ze względu na kompleksowanie jonów
Fe(III)
Fe(II)
Mn(II)
Fe(III)
Substancją podstawową w manganometrii jest
węglan sodu
cytrynian sodu
szczawian sodu
szczawian sodu
Metodą acydymetrycznego miareczkowania roztworem HCl można oznaczyć twardość wody
ogólną
przemijającą
wapniową
przemijającą
Liczność HCl w miareczkowaniu roztworu zawierającego NaOH i Na2CO3 metodą Wardera wobec fenoloftaleiny wynosi
n(NaOH)+n(Na2CO3)
n(NaOH)+1/2n(Na2CO3)
n(NaOH)+2n(Na2CO3)
n(NaOH)+n(Na2CO3)
W trakcie mianowania roztworu HCl na odważkę boraksu stosunek liczności Na2B4O7 do liczności HCl wynosi
1:2
2:1
1:1
1:2
HgS roztwarza się w wodzie królewskiej, ponieważ powstaje
HgCl4 2-
Hg0
Hg2+
HgCl4 2-
Współczynnik pochłaniania energii mikrofalowej przez teflon w porównaniu do wody jest
porównywalny
znacznie mniejszy
znacznie większy
znacznie mniejszy