Pytania i odpowiedzi

Recykling polimerów

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. chemia
Ilość pytań: 38 Rozwiązywany: 1607 razy
Pytanie 1
PVC zajmuje pod względem produkcji w europie:
3 miejsce
Pytanie 2
Właściowości PVC;
Niepalność
niski współczynnik przewodzenia ciepła
Brak odporności na działanie zasad
Odporność na działanie kwasów
Mała odporność na działanie promieni słonecznych
Pytanie 3
Polichlorek winylu otrzymuje się w firmie:
Anwill Włocławek
Pytanie 4
Wartość energetyczna spalania PVC wynosi
19 MJ/ kg
Pytanie 5
HCl wydzielony w wyniku spalania PVC zostaje wykorzystany do:
kierowany do elektrolizy
kierowany do oksochlorowania
Pytanie 6
Gazyfikacja, piroliza, odchlorowodorowanie są to przykłady recyklingu:
surowcowego
Pytanie 7
Wśród metod konwencjonalnych recyklingu PVC można wyróżnić
sortowanie
rozdrabnianie
oddzielanie komponentów
Pytanie 8
Feedstock to recykling
surowcowy
Pytanie 9
Odchlorowanie może odbywać się w:
wodzie
cieczach jonowych
Pytanie 10
istotą gazyfikacji PVC jest otrzymanie:
gaz syntezowy
Pytanie 11
Proces gazyfikacji polega na:
reakcja w wysokiej temperaturze z ograniczoną ilością tlenu
Pytanie 12
Gazyfikacja PVC odbywa się w temperaturze
800-1200 stopni
Pytanie 13
Wartość opałowa PE wynosi
42 MJ/ kg
Pytanie 14
Wartość opałowa PP wynosi:
31 MJ na kg
Pytanie 15
W Polsce znajduje się jedna instalacja do spalania poliolefin i znajduje się ona w:
Koninie

Powiązane tematy

#chemia #kolos