Fiszki

Recykling polimerów

Test w formie fiszek chemia
Ilość pytań: 38 Rozwiązywany: 1605 razy
PVC zajmuje pod względem produkcji w europie:
1 miejsce
2 miejsce
4 miejsce
3 miejsce
3 miejsce
Właściowości PVC;
wysoka palność
Mała odporność na działanie promieni słonecznych
niski współczynnik przewodzenia ciepła
duża odporność na działanie promieni słonecznych
Odporność na działanie kwasów
Niepalność
Odporność na działanie zasad
wysoki współczynnik przewodzenia ciepła
Brak odporności na działanie zasad
Mała odporność na działanie promieni słonecznych
niski współczynnik przewodzenia ciepła
Odporność na działanie kwasów
Niepalność
Brak odporności na działanie zasad
Polichlorek winylu otrzymuje się w firmie:
Azoty Tarnów
Solvay Poland
Anwill Włocławek
Ciech sarzyna
Anwill Włocławek
Wartość energetyczna spalania PVC wynosi
19 MJ/ kg
22 MJ/kg
33 MJ/kg
28 MJ/kg
19 MJ/ kg
HCl wydzielony w wyniku spalania PVC zostaje wykorzystany do:
jest zbyt zanieczyszczony, aby wykorzystać go w elektrolizie
kierowany do oksochlorowania
nie zostaje wykorzystany
kierowany do elektrolizy
kierowany do oksochlorowania
kierowany do elektrolizy
Gazyfikacja, piroliza, odchlorowodorowanie są to przykłady recyklingu:
mechanicznego
surowcowego
surowcowego
Wśród metod konwencjonalnych recyklingu PVC można wyróżnić
sortowanie
oddzielanie komponentów
używanie rozpuszczalników
rozdrabnianie
wstępne przetwarzanie
sortowanie
oddzielanie komponentów
rozdrabnianie
Feedstock to recykling
metodą pirolizy
surowcowy
energetyczny
surowcowy
Odchlorowanie może odbywać się w:
cieczach jonowych
koniecznie w cieczach o właściwościach polarnych
wodzie
cieczach jonowych
wodzie
istotą gazyfikacji PVC jest otrzymanie:
NH3
CO2
gaz syntezowy
gaz syntezowy
Proces gazyfikacji polega na:
reakcja w niskiej temperaturze z ograniczoną ilością tlenu
reakcja w wysokiej temperaturze z ograniczoną ilością tlenu
reakcja w wysokiej temperaturze przebiegająca beztlenowo
reakcja w wysokiej temperaturze z ograniczoną ilością tlenu
Gazyfikacja PVC odbywa się w temperaturze
800-1200 stopni
100-200 stopni
600-800 stopni
800-1200 stopni
Wartość opałowa PE wynosi
42 MJ/ kg
18 MJ/ kg
28 MJ/ kg
42 MJ/ kg
Wartość opałowa PP wynosi:
18 MJ na kg
31 MJ na kg
26 MJ na kg
31 MJ na kg
W Polsce znajduje się jedna instalacja do spalania poliolefin i znajduje się ona w:
Krakowie
Koninie
Lesznie
Gdańsku
Koninie

Powiązane tematy

#chemia #kolos

Inne tryby