Pytania i odpowiedzi

Klasa 2, dział 10 - Narządy zmysłów

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z biologii dla liceum. Budowa i działanie narządu wzroku, ucho - narząd zmysłu słuchu i zmysłu równowagi, narządy smaku oraz węchu. Opracowane na podstawie podręcznika Biologia na czasie 2.
Ilość pytań: 10 Rozwiązywany: 7578 razy
Pytanie 1
Wpisz literę P, jeśli zdanie (A-F) jest prawdziwe, lub literę F, jeśli zdanie jest fałszywe.
A.Zdolność rejestrowania informacji ze środowiska nazywamy zmysłem. P
B.Narządy zmysłów służą do odbierania bodźców i są zbudowane z komórek zwanych receptorami. P
C.Każdy receptor rejestruje kilka rodzajów bodźców. F
D.Oczodół jest wypełniony aparatem ochronnym oka. F
E.Łzy służą do nawilżania powierzchni gałki ocznej . P
F.Łzy to płyn złożony z wody, soli oraz substancji zwalczającej bakterie. P
Pytanie 2
Wybierz punkty, w których podano nazwy elementów aparatu ochronnego oka.
C.Powieki
D.Gruczoł łzowy
F.Spojówka
Pytanie 3
Dokończ zdanie, wybierając odpowiedź spośród podanych. Gałka oczna jest otoczona błonami
B.twardówką, naczyniówką, siatkówką
Pytanie 4
Przyporządkuj nazwom części oka ich funkcje.
Spojówka
Wytwarza śluz nawilżający i ochraniający gałkę oczną
Siatkówka
Uczestniczy w odbiorze bodźców świetlnych
Źrenica
Umożliwia przedostawanie się światła do wnętrza oka
Pytanie 5
Dokończ zdanie, wybierając odpowiedź spośród podanych. W skład ucha wewnętrznego wchodzą
B.ślimak i kanały półkoliste
Pytanie 6
W którym punkcie znajdują się tylko nazwy wad wzroku? Wybierz odpowiedź spośród podanych.
A.Krótkowzroczność, dalekowzroczność, astygmatyzm, zez
Pytanie 7
Dokończ poniższe zdanie, wybierając odpowiedź spośród podanych. Ilustracja przedstawia skupienie promieni świetlnych u osoby, która ma
C.krótkowzroczność
Pytanie 8
Dokończ poniższe zdanie, wybierając odpowiedź spośród podanych. Wada wzroku polegająca na nieodróżnianiu barw, szczególnie czerwonej i zielonej, to
C.daltonizm
Pytanie 9
Wybierz zachowania, które są szkodliwe dla słuchu i wzroku.
A.Kacper przez cały dzień pracuje przy komputerze.
B.Wiktor lubi słuchać bardzo głośnej muzyki.
D.Pomimo wady wzroku Dawid nie nosi okularów ani soczewek kontaktowych.
F.Paweł często bywa w dyskotekach.
Pytanie 10
Uporządkuj elementy związane z narządem smaku, zaczynając od najmniejszego.
1
Komórki smakowe
2
Kubki smakowe
3
Brodawki smakowe