Pytania i odpowiedzi

Wspólna Europa, Miejsce Polski na arenie międzynarodowej, Świat XXI wieku

Pytanie 1
płaszczyzny integracji międzynarodowej
ekonomiczna i polityczna
Pytanie 2
Gdzie został podpisany traktat zakładający UE
Maastricht
Pytanie 3
wybierz traktaty tworzące stopniowo Unię Europejską
Traktat o Unii Europejskiej
Traktat amsterdamski
Traktat lizboński
Akt Europejski
Traktat konstytucyjny
Traktat nicejski
Pytanie 4
uporządkuj daty wstąpienia Polski do:
NATO
+
12.03.1999
UE
+
1.05.2004
ONZ
+
1945
Strefy Schengen
+
21.12.2002
Pytanie 5
ile państw zawiera
Unia Europejska: 27
NATO: 29
ONZ: 193
Pytanie 6
sekretarz generalny NATO
Jens Stoltenberg
Pytanie 7
Kultura UE
ile gwiazdek ma flaga: 12
kiedy jest Dzień Europy: 9.05
Hymn UE to...: IX symfonia
waluta UE: euro
Pytanie 8
zasady UE
pomocniczości
prymatu
jednolitości
subsydiarności
suwerenności
Pytanie 9
Przewodniczący Parlamentu Europejskiego
Antonio Tajani
Pytanie 10
Przewodniczący Rady Europejskiej
Donald Tusk
Pytanie 11
Sekretarz Generalny ONZ
Antonio Guterres
Pytanie 12
czy rada europejska to rada europy?
nie
Pytanie 13
droga Polski do UE
złożenie wniosku
+
1990
układ o stowarzyszeniu
+
1991
decyzja o przyjęciu
+
2002
przystąpienie
+
2004
referendum
+
2003
Pytanie 14
środki polityki zagranicznej
polityczno-prawne
Pytanie 15
dopasuj daty założenia
UE
+
1993
NATO
+
4.04.1949
ONZ
+
1945
+
Pytanie 16
najważniejsze organy NATO (3, bez przecinków)
Rada Północnoatlantycka Sekretarz Generalny Komitet Wojskowy
Pytanie 17
wyspecjalizowane organizacje onz
UNICEF
+
Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci
UNESCO
+
Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki i Kultury
WHO
+
Światowa Organizacja Zdrowia
MOP
+
Międzynarodowa Organizacja Pracy
Pytanie 18
Członkowie stali ONZ
Chiny
Francja
Rosja
USA
Wielka Brytania