Pytania i odpowiedzi

Wspólna Europa, Miejsce Polski na arenie międzynarodowej, Świat XXI wieku

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. działy VIII - IX z podręcznika dla gimnazjum nowa era
Ilość pytań: 18 Rozwiązywany: 2732 razy
Pytanie 1
płaszczyzny integracji międzynarodowej
ekonomiczna i polityczna
Pytanie 2
Gdzie został podpisany traktat zakładający UE
Maastricht
Pytanie 3
wybierz traktaty tworzące stopniowo Unię Europejską
Traktat o Unii Europejskiej
Traktat amsterdamski
Akt Europejski
Traktat nicejski
Traktat lizboński
Traktat konstytucyjny
Pytanie 4
uporządkuj daty wstąpienia Polski do:
NATO
12.03.1999
UE
1.05.2004
ONZ
1945
Strefy Schengen
21.12.2002
Pytanie 5
ile państw zawiera
Unia Europejska 27
NATO 29
ONZ 193
Pytanie 6
sekretarz generalny NATO
Jens Stoltenberg
Pytanie 7
Kultura UE
ile gwiazdek ma flaga 12
kiedy jest Dzień Europy 9.05
Hymn UE to... IX symfonia
waluta UE euro
Pytanie 8
zasady UE
suwerenności
subsydiarności
pomocniczości
prymatu
jednolitości
Pytanie 9
Przewodniczący Parlamentu Europejskiego
Antonio Tajani
Pytanie 10
Przewodniczący Rady Europejskiej
Donald Tusk
Pytanie 11
Sekretarz Generalny ONZ
Antonio Guterres
Pytanie 12
czy rada europejska to rada europy?
nie
Pytanie 13
droga Polski do UE
złożenie wniosku
1990
układ o stowarzyszeniu
1991
decyzja o przyjęciu
2002
przystąpienie
2004
referendum
2003
Pytanie 14
środki polityki zagranicznej
polityczno-prawne
Pytanie 15
dopasuj daty założenia
UE
1993
NATO
4.04.1949
ONZ
1945
Pytanie 16
najważniejsze organy NATO (3, bez przecinków)
Rada Północnoatlantycka Sekretarz Generalny Komitet Wojskowy
Pytanie 17
wyspecjalizowane organizacje onz
UNICEF
Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci
UNESCO
Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki i Kultury
WHO
Światowa Organizacja Zdrowia
MOP
Międzynarodowa Organizacja Pracy
Pytanie 18
Członkowie stali ONZ
USA
Wielka Brytania
Francja
Rosja
Chiny