Fiszki

Wspólna Europa, Miejsce Polski na arenie międzynarodowej, Świat XXI wieku

Test w formie fiszek działy VIII - IX z podręcznika dla gimnazjum nowa era
Ilość pytań: 18 Rozwiązywany: 2520 razy
płaszczyzny integracji międzynarodowej
ekonomiczna i polityczna
Gdzie został podpisany traktat zakładający UE
Maastricht
wybierz traktaty tworzące stopniowo Unię Europejską
Traktat konstytucyjny
Traktat lizboński
Akt Europejski
Traktat belgijski
Traktat Schumana
Traktat o Unii Europejskiej
Traktat nicejski
Traktat amsterdamski
Akt Konstytucyjny
Traktat konstytucyjny
Traktat lizboński
Akt Europejski
Traktat o Unii Europejskiej
Traktat nicejski
Traktat amsterdamski
uporządkuj daty wstąpienia Polski do:
NATO
12.03.1999
UE
1.05.2004
ONZ
1945
Strefy Schengen
21.12.2002
ile państw zawiera
sekretarz generalny NATO
Jens Stoltenberg
Kultura UE
zasady UE
równości
subsydiarności
suwerenności
jednolitości
prymatu
jedności
pomocniczości
bezpośredniości
tajności
subsydiarności
suwerenności
jednolitości
prymatu
pomocniczości
Przewodniczący Parlamentu Europejskiego
Antonio Tajani
Przewodniczący Rady Europejskiej
Donald Tusk
Sekretarz Generalny ONZ
Antonio Guterres
czy rada europejska to rada europy?
tak
nie
nie
droga Polski do UE
złożenie wniosku
1990
układ o stowarzyszeniu
1991
decyzja o przyjęciu
2002
przystąpienie
2004
referendum
2003
środki polityki zagranicznej
polityczno-prawne
dopasuj daty założenia
UE
1993
NATO
4.04.1949
ONZ
1945
najważniejsze organy NATO (3, bez przecinków)
Rada Północnoatlantycka Sekretarz Generalny Komitet Wojskowy
wyspecjalizowane organizacje onz
UNICEF
Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci
UNESCO
Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki i Kultury
WHO
Światowa Organizacja Zdrowia
MOP
Międzynarodowa Organizacja Pracy
Członkowie stali ONZ
Francja
Wielka Brytania
Rosja
USA
Chiny
Włochy
Polska
Niemcy
Francja
Wielka Brytania
Rosja
USA
Chiny

Powiązane tematy

#gimnazjum #wos #europa #onz #nato #unia

Inne tryby