Pytania i odpowiedzi

Anatomia EGZAMIN 2017

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu.
Ilość pytań: 49 Rozwiązywany: 8134 razy
Pytanie 21
Arcus palmaris profundus:
utworzony jest przez a. radialis
Pytanie 22
W ligamentum hepatoduodenale przechodzą
ductus choledochus
Pytanie 23
Uszkodzenie rogów przednich rdzenia kręgowego (Fix str. 135-136, 142):
zanik mięśni
osłabienie siły mięśniowej
brak odruchów ścięgnistych
Pytanie 24
Przez foramen ischiadicum minus przechodzi (Skawina „Kończyna górna i dolna” str. 110):
n. pudendus
Pytanie 25
U pacjentki, będącej w ciąży, nastąpiło upośledzenie czucia w obrębie dolnej 1/3 powierzchni przyśrodkowej uda; należy podejrzewać uszkodzenie (Skawina „Kończyna górna i dolna” str. 173):
n. obturatorius
Pytanie 26
Hernia inguinalis medialis
przechodzi przez fossa inguinalis medialis oraz przez annulus inguinalis superficialis
Pytanie 27
Ograniczenia fossa infratemporalis (Skawina „Czaszka” str. 95-96 + Wikipedia):
przednie - maxilla
Pytanie 28
Do objawów uszkodzenia nervus glossopharyngeus zaliczamy (Fix str. 222 + Wikipedia):
zaburzenia mowy (“mowa nabiera dźwiękow nosowych”)
zaburzenia połykania
Pytanie 29
N. ulnaris (Skawina „Kończyna górna i dolna” str. 45-46):
Oddaje ramus dorsalis
Pytanie 30
Ganglion pterygopalatinum oddaje zazwojowe włókna przywspółczulne do (Skawina „Głowa i szyja” str. 176-178):
glandula submandibularis
Pytanie 31
Arteria gastrica sinistra
oddaje rami oesophagales
Pytanie 32
M. Coracobrachialis (Skawina „Kończyna górna i dolna” str. 36)
bocznie graniczy z caput breve musculi bicipitis brachii
jest mięśniem jednostawowym
Pytanie 33
Fossa poplitea zawiera (Skawina „Kończyna górna i dolna” str. 139):
v.saphena parva
Pytanie 34
Uszkodzenie drogi nerwowej (Bochenek tom IV nowy str. 89-90, 93, 100-102, 177, 388-389, Fix str. 277 + Wikipedia - asterognozja)
uszkodzenie tractus spinobulbothalamicocortalis w sznurze tylnym powoduje asterognozję
Pytanie 35
Oceń poprawność twierdzeń dotyczących porażeń nerwów plexus brachialis (Skawina „Kończynagórna i dolna str. 43-51):
porażenie n.radialis- ręka opadająca
Pytanie 36
Fossa infratemporalis łączy się z (Skawina „Czaszka” str. 95-96 + Wikipedia):
z fossa retromandibularis
z fossa pterygopalatina
z fossa temporalis
Pytanie 37
Aorta ascendens (Wikipedia):
leży do tyłu od truncus pulmonalis
ma ujścia tętnic wieńcowych
Pytanie 38
Bezpośrednio od arteria axillaris odchodzą (Skawina „Kończyna górna i dolna” str. 27):
a.thoracica lateralis
Pytanie 39
Do meatus nasi medius uchodzi
cellulae ethmoidales anteriores
infundibulum ethmoidale
sinus maxillaris
Pytanie 40
Zespół cieśni nadgarstka, objawy
Zaburzenia czucia powierzchni grzbietowej na wysokości paliczka dalszego palca II
Zaburzenia czucia powierzchni dłoniowej palca I

Powiązane tematy