Test z Medycyny

Anatomia EGZAMIN 2017

Tętno na kończynie dolnej wyczuwalne na
Klasyczne zdjęcie RTG P-A zawiera
Cupula pleurae:
Do syndesmosis miednicy zaliczamy:
N. facialis
Dalej