Pytania i odpowiedzi

Anatomia EGZAMIN 2017

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu.
Ilość pytań: 49 Rozwiązywany: 7508 razy
Pytanie 1
Tętno na kończynie dolnej wyczuwalne na
A. Dorsalis pedis
A. Tibialis posterior
Pytanie 2
Klasyczne zdjęcie RTG P-A zawiera
Atrium sinistrum
Ventriculus sinister
Vena cava superior
Pytanie 3
Cupula pleurae:
Jest częścią pleura parietalis
Pokrywa szczyt płuca
Od przodu sąsiaduje z a. thoracica interna
Pytanie 4
Do syndesmosis miednicy zaliczamy:
lig. sacrotuberale
Pytanie 5
N. facialis
tworzy ganglion geniculi
unerwia m. stapedius
oddaje chorda tympani
prowadzi włókna przedzwojowe przywspółczulne dla glandula lacrimalis
wychodzi z czaszki przez foramen stylomastoideum
Pytanie 6
Bronuchus principialis dexter
ma większą średnice niż bronchus principialis sinister
oddaje bronchus eparterialis
krzyżuje się u góry z vena azygos
Pytanie 7
W sznurze bocznym przebiegają (Bochenek tom IV nowy str. 105-106):
tractus spinocervicalis
tractus olivospinalis
tractus rubrospinalis
tractus spinotectalis
Pytanie 8
Uszkodzenie móżdżku może spowodować (Wikipedia):
mowę skandowaną
adiadochokinezę lub dysdiachokinezę
drżenie zamiarowe
Pytanie 9
Arteria carotis communis (Skawina „Głowa i szyja” str. 43):
wytwarza na wysokości górnego brzegu chrząstki tarczowatej krtani sinus caroticus
lewa odchodzi bezpośrednio z arcus aortae
prawa odchodzi od truncus brachiocephalicus
jest unerwiona przez nervus glossopharyngeus i nervus vagus
Pytanie 10
Ograniczenia trigonum cisticum (Wikipedia + Sobotta str. 117-118):
od góry hepar
od prawej strony ductus cysticus
od lewej strony ductus hepaticus communis
Pytanie 11
Miejsca osłuchiwania zastawek (Skawina „Klatka piersiowa” str. 77):
Pytanie 12
U pacjenta stwierdzono strabismus divergens i ptosis. Są to objawy porażenia nerwu (Bochenek tom V str. 177):
oculomotorius
Pytanie 13
Określ prawidłowość twierdzeń na temat podstawy czaszki (Skawina „Czaszka” str. 18, 19, 24, 75 +Wikipedia):
Canalis n. hypoglossi uchodzi z przodu od condylus occipitalis
Tuberculum pharyngeum znajduje się na części podstawnej kości potylicznej
Pytanie 14
Do grupy bocznej mięśni przedramienia zaliczamy (Skawina „Kończyna górna i dolna” str. 76):
extensor carpi radialis longus
Pytanie 15
Do grupy przyśrodkowej mięśni uda zaliczamy (Skawina „Kończyna górna i dolna” str. 133):
m. gracillis
m. adductor longus
m. pectineus
m. adductor magnus

Powiązane tematy