Pytania i odpowiedzi

Semestralka 1 Anatomia 2017 termin 1

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. 1 semsetralka
Ilość pytań: 20 Rozwiązywany: 1315 razy
Pytanie 1
V. Saphena magna:
Posiada liczne zastawki
Przechodzi do przestrzeni podpowięziowej przez hiatus saphenus
Pytanie 2
2.Odpływ krwi z oesophagus
V. Hemiazygos
V. Azygos
V. Gastrica sinistra
Pytanie 3
*3.Ligamentum deltoideus
Ligamentum Calcaneonaviculare
Ligamentum Tibiotalaris posterior
Ligamentum Tibiotalaris anterior
Pytanie 4
4. Porażenie n.radialis
Brak czucia w przestrzeniach między I a II kością śródręcza na stronie grzbietowej
Najczęściej przy złamaniu “kości ramieniowej”
Brak prostowania kciuka
Pytanie 5
5. Które mięśnie mają 2 głowy
Flexor pollicis brevis
Flexor dig. Superficialis
Flexor carpi ulnaris
Pytanie 6
6. Tętno na kończynie dolnej wyczuwalne na
A. Dorsalis pedis
A. Tibialis posterior
Pytanie 7
*7.Na powięzi środkowej szyi znajduje się (myślę, że to pytanie nie ma sensu i mogło im chodzić o przestrzeń środkową szyi- chociaż oczywiście napisane było ‘powięź’)
Esophagus
Glandula Thyroidea
Trachea
Pytanie 8
*8. Klasyczne zdjęcie RTG P-A zawiera
Atrium sinistrum
Ventriculus sinister
Trachea
Pytanie 9
9. Nerw przeponowy
Biegnie przed przednim korzeniem pluca
Biegnie bocznie od n.vagus
na klatce piersiowej biegnie między v i a subclavia
Unerwia osierdzie
Pytanie 10
10.Co przebiega w sinus cavernosus
A. Carotis interna
N. Opthalmicus
Trochlearis
Pytanie 11
11. N. Opthalmicus
miesza się z włóknami nervus zygomaticus
unerwia namiot móżdżku
Pytanie 12
12. Nc X 2
Jest nerwem mieszanym
Przebiega między A. Carotis interna i V jugularis interna
ganglion superius jest czuciowy a ganglion inferius przywspółczulny
Pytanie 13
13.Staw biodrowy zgina:
M. Sartorius
M.rectus femoris
M. Tensor fasciae lateae
M. Iliopsoas
Pytanie 14
14. Kanał kostki przyśrodkowej zawiera
Tendo m. flexor Hallucis longus
Tendo. M. Flexor digitorum longus
N. Tibialis
Pytanie 15
15. Fornix humeri
Processus coracoideus
Acromion
Ligamentum coracoacromiale