Pytania i odpowiedzi

makro2

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test z makroekonomii
Ilość pytań: 61 Rozwiązywany: 3971 razy
Pytanie 1
Obszarem makroekonomii i jego celem jest:
stabilizowanie cen przy zachowaniu mechanizmu cenowego
Pytanie 2
Do stylizowanych faktów zalicza się:
Wszystkie powyższe
Pytanie 3
Do założeń szkoły keynesistowskiej zalicza się:
Wszystkie powyższe
Pytanie 4
PKB różni się od popytu krajowego
Netto exportem
Pytanie 5
Deficyt strukturalny powstaje gdy:
Żadne z powyższych
Pytanie 6
Impuls monetarny przez kanał stóp procentowych wiąże się z:
efektem płynności
Pytanie 7
Wzrost którego parametru rynku dóbr redukuje efekt dochodowy impulsu fiskalnego?
n
Pytanie 8
Wzrost którego parametru rynku dóbr redukuje efekt dochodowy impuls fiskalnego?
b
Pytanie 9
kolejność etapów w podażowym modelu powstawania innowacji jest następująca:
badania i rozwój, produkcja, marketing, rynek
Pytanie 10
tempo wzrostu dochodu w modelu AK jest wyrażone formułą
s*A – d
Pytanie 11
jakie są skutki ekspansywnej polityki monetarnej przy pełnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych?
spadek stopy procentowej i wzrost PKB
Pytanie 12
postęp techniczny jest głównym czynnikiem wzrostu w :
oba powyższe
Pytanie 13
W okresie boomu na rynku nieruchomości w USA kredytów na zakup nieruchomości udzielano klientom mniej wiargodnym gdyż
Wszystkie trzy odpowiedzi są prawidłowe
Pytanie 14
Głównymi celami polityki gospodarczej są:
wysokie zatrudnienie, stałe ceny i szybki wzrost gospodarczy
Pytanie 15
fala badań nowej ekonomii keynesowskiej to:
wszystkie powyższe
Pytanie 16
Możliwości samodzielnego przypisywania wag poszczególnym czynnikom wpływa na dobrobyt społeczny oferuje
OECD Better Life Index
Pytanie 17
Współczynnik Giniego
mierzymy dyspozycję w podziale dochodów i im jest niższy tym korzystniej
Pytanie 18
punktem wyjścia do obliczania Genuine Progress Indicator jest:
poziom prywatnej konsumpcji
Pytanie 19
impuls monetarny przez kanał stóp procentowych wiąże się z :
efektem dochodowym
Pytanie 20
Funkcja inwestycji Friedmana ma postać
I = α(pk)[K*(r, Y) – K

Powiązane tematy

#makroekonomia