Pytania i odpowiedzi

Architektura Sieci

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Architektura Sieci
Ilość pytań: 76 Rozwiązywany: 3551 razy
Pytanie 21
.Jakie minimalne przemieszczenie się użytkownika może spowodować gwałtowny całkowity zanik sygnału radiowego na skutek odbić, jeżeli wykorzystana jest częstotliwość 3GHz?
2.5cm
Pytanie 22
Jakie minimalne przemieszczenie się użytkownika może spowodować gwałtowny całkowity zanik sygnału radiowego na skutek odbić, jeżeli wykorzystana jest częstotliwość 1.5GHz?
5cm
Pytanie 23
. Która cecha nie jest cechą charakterystyczną węzłów Internetu Rzeczy IoT:
inteligencja
Pytanie 24
Ile razy mniej zasobów (szybkość procesora, wielkość pamięci, szybkość interfejsów), a przez to ile razy większą efektywność energetyczną mają bezprzewodowe czujniki IoT w porównaniu z kontrolerami IoT typu Raspberry Pi:
200
Pytanie 25
Jaka notacja jest stosowana do zapisu odpowiedzi serwera usługi informacyjnej REST:
zarówno a jak i b
Pytanie 26
Jakiemu modelowi przetwarzania w chmurze odpowiada sytuacja, gdy użytkownik dzierżawi od dostawcy chmury maszynę wirtualną, na której później na serwerze webowym publikuje tworzone serwery aplikacji usługowych:
NaaS
Pytanie 27
Jakie częstotliwości wystąpią w widmie spróbkowanego sygnału sinusoidalnego o częstotliwości 6kHz, jeśli sygnał jest próbkowany co 100 mikrosekund:
4kHz i 6kHz
Pytanie 28
Jaką ilość danych generuje w przeciągu 1s kodek muzyki średniej jakości, który przenosi dźwięki o częstotliwości do 16kHz, stosuje 4096 poziomów kwantyzacji i zapewnia kompresję 50%:
24kB
Pytanie 29
Jaka jest dopuszczalna długość pola danych pakietu przenoszącego cyfrowy sygnał mowy pomiędzy aplikacjami komunikacyjnymi użytkowników odległych o 600km, jeżeli wykorzystywana jest transmisja światłowodowa, sumaryczny czas transmisji jest 5-krotnie większy od czasu propagacji sygnału, a maksymalne opóźnienie echa nie może przekraczać 40 ms:
40B
Pytanie 30
W trakcie realizacji usługi telekomunikacyjnej aplikacja kliencka (klient) użytkownika A domeny A oddziałuje z:
zarówno a) i b)
Pytanie 31
Jaka jest liczba bloków 2x2 z których jest zbudowane samokierujące pole komutacyjne routera, jeżeli liczba portów wejściowych i wyjściowych pola wynosi 64:
192
Pytanie 32
. Po jakim czasie zostanie przesłany przez łącze (odebrany ostatni bit) pakiet o długości 1200B i średnim priorytecie, jeżeli w buforach łącza wy routera oprócz niego czekają dwa pakiety o wysokim priorytecie i [długości 600B każdy oraz jeden pakiet o niskim priorytecie i długości 1200B, szybkość łącza to 10Mb/s, a długość światłowodu to 600km:
5ms
Pytanie 33
O ile liczba kolumn tablicy tuneli (opartych na etykietach) w routerze różni się od liczby kolumn tablicy kierowania pakietów:
2
Pytanie 34
Router ma łącze x o wadze 3 do routera X, y o wadze 2 do Y i z o wadze 1 do Z. Jaka będzie zawartość tablic kierowania pakietów w routerze oraz liczba wysłanych przez niego żądań uaktualnienia tablic kierowania do sąsiadów jeśli otrzyma on następujące żądania: (A,1) od X, (B,1) od Y, (A, 3) od Z.
(A,x) oraz 4
Pytanie 35
Jaką liczbę portów wejściowych o szybkości 100Gb/s będzie mógł mieć za 3-4 lat moduł we/wy współczesnego routera, którego pole ma 8 wejść i 8 wyjść o maksymalnej dostępnej obecnie szybkości 400Gb/s:
16
Pytanie 36
Jaka jest reszta kodowa naliczona kodem cyklicznym na pierwszym znaku żądania pobrania strony WWW, jeżeli kod znaku A to 0xA0, a wielomian generujący CRC-5 to x^5+x^2+1:
10111
Pytanie 37
Jaka w przybliżeniu byłaby dostępna liczba szczelin częstotliwościowych 20GHz, jeżeli w III oknie transmisyjnym światłowodu wykorzystywany byłby zakres długości fali 1500-1560 nm:
400
Pytanie 38
Wzmacniacz optyczny EDFA wzmacnia sygnał optyczny
1000 razy, III okno
Pytanie 39
Jaka jest liczba szczelin częstotliwościowych 12.5GHz wymagana do przesłania sygnału 60 Gb/s jeżeli wykorzystywane są 2 podnośne i modulacja o 8 symbolach, a wymagany odstęp między podnośnymi wynosi 6GHz:
5
Pytanie 40
Jakiej informacji nie wyznacza (jaki parametrów nie dobiera) serwer ścieżek uczestniczący w zestawianiu komutowanego połączenia optycznego między parą portów węzłów optycznych:
przepływności binarnej strumienia cyfrowego (tylko tego nie ma na slajdzie 21, transport sygnałów)

Powiązane tematy

#architektura #sieci