Fiszki

Architektura Sieci

Test w formie fiszek Architektura Sieci
Ilość pytań: 76 Rozwiązywany: 3551 razy
Jakie adresy hostów są wykorzystywane przez switch sieci lokalnej (ważne że lokalnej!) do kierowania pakietów na łącza wyjściowe i w oparciu o jakie adresy w ramkach odbieranych z łączy wejściowych jest wypełniana jego tablica kierowania:
sieciowe, źródłowe
sieciowe, docelowe
fizyczne/sprzętowe, źródłowe
fizyczne/sprzętowe, docelowe
fizyczne/sprzętowe, źródłowe
Jakie adresy hostów są wykorzystywane przez switch sieci lokalnej do kierowania pakietów na łącza wyjściowe i w oparciu o jakie adresy w ramkach odbieranych z łączy wejściowych jest wypełniana jego tablica kierowania :
fizyczne, źródłowe
sieciowe, źródłowe
sieciowe, docelowe
)fizyczne, docelowe
fizyczne, źródłowe
W związku z propagacją sygnału radiowego wieloma drogami(wielodrożność) szybkość bitową ograniczają:
ani a ani b
zaniki
oba
interferencja symboli
oba
Jaki element ramki Ethernet jest wykorzystywany do detekcji konfliktów na łączu uplink przy wielodostępie czasowym w sieci lokalnej lub pasywnej sieci optycznej:
zarówno a jak i b
ani a ani b
reszta kodowa
sekwencja startowa
zarówno a jak i b
Ile razy jest tłumiony sygnał radiowy o częstotliwości 1GHz w przypadku anten izotropowych odległych o 1 km:
1 000 000 000
1 000 000
10
1 000
1 000 000 000
. Ile wynosi tłumienie sygnału radiowego o częstotliwości 2GHz, w odległości 250m od anteny nadawczej o wiązce 45 stopni, gdy antenę odbiorczą tworzą matrycę 4x4 anten punktowych:
75dB
78dB
72dB
60dB
78dB
Ile razy zmienia się tłumienie sygnału radiowego, jeśli częstotliwość to 2GHz a nie 1GHz, odległość 2km a nie 1km, a antena nadawcza jest anteną o wiązce 90 stopni i sektorze 90 stopni, a nie anteną izotropową:
17
4
2
8
2
Ile razy zmienia się tłumienie sygnału radiowego, jeśli częstotliwość to 0.5GHz a nie 1GHz, odległość 8km a nie 1km, a antena nadawcza jest anteną o wiązce 90 stopni i sektorze 45 stopni, a nie anteną izotropową, a antena odbiorcza(?) skłąda się nie z 1 lecz z 4 anten izotropowych.
8
16
2
4
2
Jaka w sieci FTTH/PON jest maksymalna wielkość sprzęgacza, który można umieścić w budynku wielorodzinnym oddalonym od zakończenia linią 5km, jeśli budżet mocy wynosi 27dB, a przy zakończeniu linii jest już umieszczony sprzęgacz 1:8?
1:16
1:8
1:4
1:32
1:8
Skutkiem propagacji sygnału radiowego wieloma drogami (wielodrożności) nie są:
wszystkie ww są
interferencje symboli
tłumienie
zaniki
tłumienie
Jaka jest maksymalna szybkość bitowa strumienia odbieranego przez stację ruchomą, której serwer obsługujący przydzielił pasmo częstotliwości 30 kHz, moc odbieranego sygnału to 3uW, a moc zakłóceń to 1uW:
120kb/s
90 kb/s
30 kb/s
60kb/s
60kb/s
Jaka jest maksymalna szybkość bitowa strumienia odbieranego przez stację ruchomą, której serwer obsługujący przydzielił pasmo częstotliwości 30 kHz, moc odbieranego sygnału to 30uW, a moc zakłóceń to 2uW:
30 kb/s
60kb/s
120kb/s
90 kb/s
120kb/s
Jaka jest wartość graniczna szybkości strumienia danych do stacji ruchomej, której serwer obsługujący przydzielił pasmo 100kHz, gdy moc nadawanego sygnału stacji bazowej to 1.5W, tłumienie to 60dB, a moc zakłóceń to 100nW?
600kB/s
1000kB/s
800kB/s
400kB/s
400kB/s
W radiowej sieci komórkowej w procedurze uwierzytelnienia stacji ruchomej token jest podpisywany przez:
serwer domowy
żadne z powyższych
serwer obsługujący
stację bazową
serwer domowy
W radiowej sieci komórkowej w procedurze uwierzytelnienia serwer obsługujący generuje:
klucz szyfrowania
W radiowej sieci komórkowe kanały sygnalizacyjne nie służą do:
obsługi wywoływań
aktualizacji lokalizacji stacji
alokacji kanału danych
służą wszystkim ww
służą wszystkim ww
W radiowej sieci komórkowej obsługa wywołania przychodzącego do stacji ruchomej nie wymaga wykorzystania:
wymaga wszystkich
kanału sterowania downlink
kanału sterowania uplink
)kanału danych
wymaga wszystkich
W przypadku wykorzystania wielodostępu kodowego w dostępie radiowym, jeśli szybkość strumienia danych użytkownika to 8kb/s, a długość sekwencji kodowej to 4, to całkowite pasmo częstotliwości wymagane (bez modulacji wielowartościowej) przez kanały danych dwóch aktywnych użytkowników to:
64kHz
32 kHz
16kH
128kHz
64kHz
W przypadku wykorzystania wielodostępu kodowego w dostępie radiowym, jeśli szybkość strumienia danych użytkownika to 128kb/s, a długość sekwencji kodowej to 8, to całkowite pasmo częstotliwości wymagane (bez modulacji wielowartościowej) przez kanały danych czterech aktywnych użytkowników to:
8MHz
1MHz
4MHz
2MHz
4MHz
Jaka jest maksymalna szybkość bitowa ze względu na interferencje międzysymbolowe na skutek propagacji sygnału radiowego wieloma drogami, jeżeli długość dróg różni się o 60m, a stosowana jest modulacja 16 wartościowa?
40Mb/s
20Mb/s
5Mb/s
10Mb/s
20Mb/s

Powiązane tematy

#architektura #sieci

Inne tryby