Pytania i odpowiedzi

Elektrotechnika

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z elektrotechniki
Ilość pytań: 46 Rozwiązywany: 7322 razy
Pytanie 21
Indukcyjność wzajemna
oznaczana jest symbolem M
jest miarą sprzężania magnetycznego pomiędzy dwoma obwodami elektrycznymi wytwarzającymi wzajemne przenikające się pole magnetyczne
Pytanie 22
Inukcyjność dwóch cewek zależy od natężenia prądu płynącego w każdej z cewek.
Fałsz
Pytanie 23
Jednostką natężenia pola elektrycznego jest
V/m
Pytanie 24
Dwa przewody równoległe, w któych płynie prąd w tym samym kierunku :
przyciągają się
Pytanie 25
Oporność przewodu wykonanego z danego metalu jest porporcjonalna długości przewodu i pola przekroju przewodu
Fałsz
Pytanie 26
Źródłem pola elektrycznego NIE są:
magnesy trwałe
Pytanie 27
Napięcie bezpieczne dla człowieka wynosi:
4,5V
24V
12V
Pytanie 28
Jednostką natężenia pola magnetycznego jest:
amper na metr
Pytanie 29
Które z określeń powietrza jest poprawne?
jest dielektrykiem
jest paramegnetykiem
jest izolatorem
Pytanie 30
Natężenie pola mamgnetycznego jest wielkością wektorową charakteryzującą pole magnetyczne.
prawda
Pytanie 31
Pierwsze prawo Kirchhoffa wynika z zasady zachowania ładunku.
prawda
Pytanie 32
Ekranowanie od pól magnetostatycznych należy wykonać z:
ferromagnetyka
Pytanie 33
Jednostką natężenia pola elektrycznego NIE jest:
henr na metr
Pytanie 34
Poprawnym stwierdzeniem jest:
Wartość skuteczną prądu okresowego nazywamy taką wartość prądu stałego, któryprzepływając przez niezmienny rezystor R wydzieli w czasie okresu T taką samą ilości ciepła co prąd okresowy w tym czasie
Pytanie 35
Zespół elementów tworzących jedną zamkniętą drogę przepływu prądu elektrycznego nazywamy
obwodem elektrycznym
oczkiem obwodu elektrycznego
Pytanie 36
Oporność układu wielu oporników połączonych SZEREGOWO równa się dwukrotności sumy odwortności oporów poszczególnych oporników.
fałsz
Pytanie 37
Aby zmierzyć natężenie prądu w obowdzie elektrycznym należy podłączyć
ameromierz szeregowo
Pytanie 38
Jednostką napięcia elektrycznego jest:
volt
Pytanie 39
Pytanie 40
Impedacja:
jest wielkoścą zespoloną
jest wielkością charakteryzującą zależność pomiędzy natężeniem prądu a napięciem w obowodach prądu zmiennego
oznacza jest symbolem Z
Pytanie 41
Wartość chwilowa napięcia sinusoidalnie zmiennego określona jest funkcją u(t)=230sin(628t). Wielkościami opisującmi to napięcie są:
wartość skuteczna napięcia 163 V, częstotiwość napięcia 100Hz, faza początkowa napięcia 0 rad
Pytanie 42
Oczkiem obwodu nazywamy zbiór gałęzi tworzących drogę zamkniętą i o takiej własności, że po usunięci jednej gałęzi pozostałę nie tworzą drogi zamkniętej.
prawda
Pytanie 43
Wskaż prawidłowy wynik. Na napięcie U=20V włączono opornik o rezystancji 500 omów. Oblicz natężeni prądu.
4mA
0,004A
Pytanie 44
Jednostką natężenia prądu elektrycznego jest:
Amper
Pytanie 45
Które wzory są prawidłowe
I=U/R
P=UI
Pytanie 46
Metodę potencjałów węzłowych stosujemy w przypadku gdy liczba oczek niezależnych nieprzekracza liczby węzłów w danym obwodzie/
Fałsz

Powiązane tematy

#elektrotechnika