Pytania i odpowiedzi

Fizyka Egzamin PWr

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Przykładowy egzamin z fizyki
Ilość pytań: 64 Rozwiązywany: 4365 razy
Pytanie 1
Praca wykonana nad przeniesieniem ładunku wzdłuż powierzchni ekwipotencjalnej jest tym większa im większy jest przenoszony ładunek.
Nie
Pytanie 2
Wektor gradientu pola elektrycznego jest styczny do powierzchni ekwipotencjalnej w punkcie, w którym ten wektor obliczamy.
Nie
Pytanie 3
Wektor rotacji pola elektrycznego jest prostopadły do powierzchni ekwipotencjalnej w punkcie, w którym ten wektor obliczamy.
Tak
Pytanie 4
Wewnątrz klatki Faradaya potencjał pola elektrycznego jest zawsze równy zero.
Tak
Pytanie 5
Pojemność elektryczna kondensatora płaskiego zależy od przyłożonego do kondensatora napięcia.
Nie
Pytanie 6
Pojemność elektryczna kondensatora płaskiego nie zależy od rodzaju materiału wypełniającego przestrzeń między okładkami.
Nie
Pytanie 7
Pojemność elektryczna kondensatora płaskiego nie zależy od odległości miedzy okładkami.
Nie
Pytanie 8
Energia zgromadzona na okładkach naładowanego kondensatora zależy od jego pojemności i od napięcia, pod którym kondensator był ładowany.
Tak
Pytanie 9
W polu magnetycznym o indukcji magnetycznej B na ładunek elektryczny o wartości Q, który porusza się z prędkością v, może działać zerowa siła Lorentza.
Tak
Pytanie 10
W stałym polu magnetycznym elektron o stałej wartości prędkości v, skierowanej prostopadle do linii pola, porusza się ruchem jednostajnym po okręgu.
Tak
Pytanie 11
Na ładunek Q, którego prędkość jest równa zero i który znajduje się w polu magnetycznym działa zerowa siła Lorentza.
Tak
Pytanie 12
Wektor siły Lorentza jest zawsze prostopadły do wektora indukcji pola magnetycznego B, działającego na dany ładunek elektryczny.
Tak
Pytanie 13
Gdy przerwiemy obwód w punkcie W (otwarcie wyłącznika) to żarówka Z3 przygaśnie.
Tak
Pytanie 14
Gdy przerwiemy obwód w punkcie W (otwarcie wyłącznika) to żarówka Z2 przygaśnie.
Nie
Pytanie 15
Gdy przerwiemy obwód w punkcie W (otwarcie wyłącznika), napięcie między punktami A i B nie ulegnie zmianie.
Nie

Powiązane tematy