Fiszki

Fizyka Egzamin PWr

Test w formie fiszek Przykładowy egzamin z fizyki
Ilość pytań: 64 Rozwiązywany: 4365 razy
Praca wykonana nad przeniesieniem ładunku wzdłuż powierzchni ekwipotencjalnej jest tym większa im większy jest przenoszony ładunek.
Tak
Nie
Nie
Wektor gradientu pola elektrycznego jest styczny do powierzchni ekwipotencjalnej w punkcie, w którym ten wektor obliczamy.
Tak
Nie
Nie
Wektor rotacji pola elektrycznego jest prostopadły do powierzchni ekwipotencjalnej w punkcie, w którym ten wektor obliczamy.
Nie
Tak
Tak
Wewnątrz klatki Faradaya potencjał pola elektrycznego jest zawsze równy zero.
Nie
Tak
Tak
Pojemność elektryczna kondensatora płaskiego zależy od przyłożonego do kondensatora napięcia.
Nie
Tak
Nie
Pojemność elektryczna kondensatora płaskiego nie zależy od rodzaju materiału wypełniającego przestrzeń między okładkami.
Nie
Tak
Nie
Pojemność elektryczna kondensatora płaskiego nie zależy od odległości miedzy okładkami.
Nie
Tak
Nie
Energia zgromadzona na okładkach naładowanego kondensatora zależy od jego pojemności i od napięcia, pod którym kondensator był ładowany.
Nie
Tak
Tak
W polu magnetycznym o indukcji magnetycznej B na ładunek elektryczny o wartości Q, który porusza się z prędkością v, może działać zerowa siła Lorentza.
Nie
Tak
Tak
W stałym polu magnetycznym elektron o stałej wartości prędkości v, skierowanej prostopadle do linii pola, porusza się ruchem jednostajnym po okręgu.
Tak
Nie
Tak
Na ładunek Q, którego prędkość jest równa zero i który znajduje się w polu magnetycznym działa zerowa siła Lorentza.
Nie
Tak
Tak
Wektor siły Lorentza jest zawsze prostopadły do wektora indukcji pola magnetycznego B, działającego na dany ładunek elektryczny.
Nie
Tak
Tak
Gdy przerwiemy obwód w punkcie W (otwarcie wyłącznika) to żarówka Z3 przygaśnie.
Nie
Tak
Tak
Gdy przerwiemy obwód w punkcie W (otwarcie wyłącznika) to żarówka Z2 przygaśnie.
Nie
Tak
Nie
Gdy przerwiemy obwód w punkcie W (otwarcie wyłącznika), napięcie między punktami A i B nie ulegnie zmianie.
Nie
Tak
Nie

Powiązane tematy

Inne tryby