Pytania i odpowiedzi

Sprawdzian z optyki

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test z Fizyki z zakresu Optyki. Test „Optyka”. Światło, zwierciadła, lasery.
Ilość pytań: 10 Rozwiązywany: 30529 razy
Pytanie 1
Jaki rodzaj soczewki został przedstawiony na rysunku?
soczewka płaskowypukła
Pytanie 2
Jakie rodzaje zwierciadeł wyróżniamy?
kuliste i płaskie
Pytanie 3
Światło laserowe:
nie ulega rozszczepieniu
Pytanie 4
Światło jest:
falą elektromagnetyczną
Pytanie 5
Sztuczne rodzaje światła to:
błyskawica,laser,żarówka
Pytanie 6
Cień to:
obszar, do którego nie dociera światło bezpośrednio ze źródła światła
Pytanie 7
Rysunek przedstawia bieg promieni:
dalekowidza, który powinien nosić soczewki skupiające
Pytanie 8
Podstawowe barwy poprzez,których zmieszanie otrzymamy światło białe:
zielony
niebieski
czerwony
Pytanie 9
Podczas zaćmienia Słońca:
Księżyc rzuca cień na Ziemię
Pytanie 10
Prędkość światła w próżni wynosi:
299 792 458 m/s

Powiązane tematy

#optyka