Fiszki

Sprawdzian z optyki

Test w formie fiszek Test z Fizyki z zakresu Optyki. Test „Optyka”. Światło, zwierciadła, lasery.
Ilość pytań: 10 Rozwiązywany: 28598 razy
Jaki rodzaj soczewki został przedstawiony na rysunku?
soczewka płaskowypukła
soczewka dwuwypukła
soczewka wklęsłowypukła
soczewka wypukło wklęsła
soczewka płaskowypukła
Jakie rodzaje zwierciadeł wyróżniamy?
kuliste i płaskie
Światło laserowe:
ulega rozszczepieniu przy przejściu przez pryzmat
nie ulega rozszczepieniu
ulega rozszczepieniu przy przejściu przez soczewkę
nie ulega rozszczepieniu
Światło jest:
falą elektromagnetyczną
Sztuczne rodzaje światła to:
świeczka,laser,żarówka
błyskawica,laser,żarówka
gwiazdy,planety,rozgrzany metal
błyskawica,laser,żarówka
Cień to:
nieco bardziej oświetlony niż obszary sąsiednie
obszar, do którego nie dociera światło bezpośrednio ze źródła światła
nieco słabiej oświetlony niż obszary sąsiednie
obszar, do którego nie dociera światło bezpośrednio ze źródła światła
Rysunek przedstawia bieg promieni:
krotkowidza,który powinien nosić soczewki rozpraszające
krotkowidza,który powinien nosić soczewki skupiające
dalekowidza, który powinien nosić soczewki skupiające
dalekowidza, który powinien nosić soczewki rozpraszające
dalekowidza, który powinien nosić soczewki skupiające
Podstawowe barwy poprzez,których zmieszanie otrzymamy światło białe:
niebieski
czerwony
zielony
żółty
czarny
niebieski
czerwony
zielony
Podczas zaćmienia Słońca:
Księżyc rzuca cień na Ziemię
Słońce rzuca cień na Księżyc
Ziemia rzuca cień na Księżyc
Księżyc rzuca cień na Ziemię
Prędkość światła w próżni wynosi:
299 792 458 m/s
198 879 446 m/s
224 832 177 m/s
126 449 101 m/s
299 792 458 m/s

Powiązane tematy

#optyka

Inne tryby