Pytania i odpowiedzi

genetyka - pojęcia

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. pojęcia
Ilość pytań: 32 Rozwiązywany: 5307 razy
Pytanie 1
podstawowa jednostka dziedziczności
gen
Pytanie 2
odcinek DNA zawierający w sobie informację o budowie jednego białka
gen
Pytanie 3
ogół genów danego osobnika
genotyp
Pytanie 4
ogół cech morfologicznych, fizjologicznych i biochemicznych osobnika
fenotyp
Pytanie 5
podstawowy komplet informacji genetycznej
genom
Pytanie 6
haploidalny zespół chromosomów, czyli n
genom
Pytanie 7
proces wymiany materiału genetycznego prowadzący do powstania nowych genotypów
rekombinacja
Pytanie 8
trzy leżące obok siebie (kolejne) nukleotydy
kodon
Pytanie 9
cechy kodu genetycznego
z kodonów trójkowy
bez elementów dodatkowych bezprzecinkowy
co 3 niezachodzący
1 aminkowas = kilka kodonów zdegenerowany
1 kodon = 1 aminkowas jednoznaczny
wszystkie organizmy uniwersalny
Pytanie 10
fazy replikacji
rozpoznanie miejsca lub miejsc inicjacji inicjacja
procesy związane z działaniem widełek replikacyjnych elongacja
procesy kończenia i ostatecznego kompletowania nowych łańcuchów DNA terminacja
Pytanie 11
specjalne sekwencje nukleotydowe, którymi są zakończone chromosomy organizmów eukariotycznych - mają duże znaczenie w stabilizacji i ochronie chromosomalnego DNA
telomery
Pytanie 12
za syntezę telomerów odpowiada enzym ....., która odtwarza brakujące końce DNA
telomeraza
Pytanie 13
stanowią zabezpieczenie chromosomów przed degradacją
telomery
Pytanie 14
usuwanie intronów i łączenie egzonów
splicing
Pytanie 15
budowa tRNA: określa rodzaj przyłączanego aminokwasu
pętla DHU
Pytanie 16
budowa tRNA: służy do mocowania aa-tRNA na rybosomie
pętla pseudouracylowa
Pytanie 17
budowa tRNA: stabilizuje
ramię zmienne
Pytanie 18
budowa tRNA: rozpoznaje i łączy się komplementarnie z odpowiednim kodonem mRNA
pętla antykodonowa
Pytanie 19
tRNA z aminokwasem
aa-tRNA
Pytanie 20
katalizuje przyłączenie aminokwasu do tRNA
syntetaza aa-tRNA

Powiązane tematy

#genetyka #dziedziczenie