Pytania i odpowiedzi

genetyka - pojęcia

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. pojęcia
Ilość pytań: 32 Rozwiązywany: 5343 razy
Pytanie 21
wiązanie między tRNA a aminokwasem
wiązanie wysokoenergetyczne
Pytanie 22
translacja: u prokariontów w mRNA przed pierwszą trójką startową
sekwencja wiążąca rybosom
Pytanie 23
translacja: inicjacja u prokariontów
1.
mRNA z małą podjednostką
2.
inicjatorowy tRNA
3
duża podjednostka
Pytanie 24
translacja: inicjacja u eukariontów
1.
mała podjednostka z inicjatorowym tRNA
2
mRNA
3
kodon AUG
4.
duża podjednostka
Pytanie 25
na rybosomie znajdują się trzy miejsca wiązania cząsteczek tRNA:
E exit
P peptydowe
A akceptorowe
Pytanie 26
translacja: wiązanie pomiędzy aminokwasami syntetyzowanego polipeptydu
polipeptydowe
Pytanie 27
energia potrzebna do wytworzenia wiązania polipeptydowego pochodzi z:
wysokoenergetycznego wiązania pomiędzy pierwszym aminokwasem i jego tRNA
Pytanie 28
podstawowa dla syntezy białka reakcja wiązania aminkowasów jest katalizowana przez enzym:
peptydylotransferazę
Pytanie 29
translacja: aminoacylo-tRNA nie rozpoznaje kodonów STOP, są one rozpoznawane w miejscu A przez białka zwane
czynnikiem uwalniającym
Pytanie 30
obecność czynnika uwalniającego w miejscu A rybosomu zmienia aktywność peptydylotransferazy, która tym razem przenosi polipeptyd z peptydylo-tRNA nie na kolejny aminoacylo-tRNA, ale na ............., kończąc tym samym syntezę białka
cząsteczkę wody
Pytanie 31
kompleks mRNA z rybosomami; kilka rybosomów prowadzi równocześnie translację jednej cząsteczki mRNA, to
polirybosom
Pytanie 32
podczas biosyntezy polipeptydu najpierw powstaje jego ... (koniec... ) , a ostatecznie .... (koniec ...)
najpierw koniec aminowy
ostatecznie koniec karboksylowy

Powiązane tematy

#genetyka #dziedziczenie