Fiszki

genetyka - pojęcia

Test w formie fiszek pojęcia
Ilość pytań: 32 Rozwiązywany: 5343 razy
podstawowa jednostka dziedziczności
gen
odcinek DNA zawierający w sobie informację o budowie jednego białka
gen
ogół genów danego osobnika
genotyp
ogół cech morfologicznych, fizjologicznych i biochemicznych osobnika
fenotyp
podstawowy komplet informacji genetycznej
genom
haploidalny zespół chromosomów, czyli n
genom
proces wymiany materiału genetycznego prowadzący do powstania nowych genotypów
rekombinacja
trzy leżące obok siebie (kolejne) nukleotydy
kodon
cechy kodu genetycznego
z kodonów trójkowy
bez elementów dodatkowych bezprzecinkowy
co 3 niezachodzący
1 aminkowas = kilka kodonów zdegenerowany
1 kodon = 1 aminkowas jednoznaczny
wszystkie organizmy uniwersalny
fazy replikacji
rozpoznanie miejsca lub miejsc inicjacji inicjacja
procesy związane z działaniem widełek replikacyjnych elongacja
procesy kończenia i ostatecznego kompletowania nowych łańcuchów DNA terminacja
specjalne sekwencje nukleotydowe, którymi są zakończone chromosomy organizmów eukariotycznych - mają duże znaczenie w stabilizacji i ochronie chromosomalnego DNA
telomery
za syntezę telomerów odpowiada enzym ....., która odtwarza brakujące końce DNA
telomeraza
stanowią zabezpieczenie chromosomów przed degradacją
telomery
usuwanie intronów i łączenie egzonów
splicing
budowa tRNA: określa rodzaj przyłączanego aminokwasu
pętla DHU
budowa tRNA: służy do mocowania aa-tRNA na rybosomie
pętla pseudouracylowa
budowa tRNA: stabilizuje
ramię zmienne
budowa tRNA: rozpoznaje i łączy się komplementarnie z odpowiednim kodonem mRNA
pętla antykodonowa
tRNA z aminokwasem
aa-tRNA
katalizuje przyłączenie aminokwasu do tRNA
syntetaza aa-tRNA

Powiązane tematy

#genetyka #dziedziczenie

Inne tryby