Pytania i odpowiedzi

Ruch obrotowy Ziemi

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test jest na temat ruchów Ziemi.
Ilość pytań: 12 Rozwiązywany: 35034 razy
Pytanie 1
Skutkiem ruchu obrotowego Ziemi jest: (zaznacz 2 odpowiedzi)
pozorny ruch gwiazd na niebie
występowanie dni i nocy
Pytanie 2
O ile stopni w ciągu godziny wokół własnej osi obraca się Ziemia?
o 15°
Pytanie 3
Jeśli Ziemia obróci się wokół własnej osi o 60° to:
upłyną 4 godziny
Pytanie 4
Ruch obrotowy Ziemi odbywa się:
z zachodu na wschód
Pytanie 5
Kiedy podczas dnia promienie słoneczne padają pod najmniejszym kątem?
po wschodzie i przed zachodem Słońca
Pytanie 6
Po południu kąt padania promieni słonecznych na powierzchnię:
zmniejsza się
Pytanie 7
O której godzinie Słońce znajduje się najwyżej nad horyzontem?
o 12:00
Pytanie 8
Najmniejsza wysokość górowania Słońca na półkuli północnej ma miejsce:
zimą
Pytanie 9
Do obserwacji ruchu Słońca po niebie używamy:
gnomonu
Pytanie 10
Ile jest stref czasowych?
24
Pytanie 11
Podczas długiej podróży na wschód należy przestawiać zegarki:
do przodu
Pytanie 12
Umowna linia zmiany daty położona jest na:
południku 180°