Fiszki

Ruch obrotowy Ziemi

Test w formie fiszek Test jest na temat ruchów Ziemi.
Ilość pytań: 12 Rozwiązywany: 25116 razy
Skutkiem ruchu obrotowego Ziemi jest: (zaznacz 2 odpowiedzi)
występowanie dni i nocy
pozorny ruch gwiazd na niebie
występowanie dni i nocy polarnych
zmiana pór roku
występowanie dni i nocy
pozorny ruch gwiazd na niebie
O ile stopni w ciągu godziny wokół własnej osi obraca się Ziemia?
o 25°
o 20°
o 10°
o 15°
o 15°
Jeśli Ziemia obróci się wokół własnej osi o 60° to:
upłynie 8 godzin
upłynie 6 godzin
upłyną 3 godziny
upłyną 4 godziny
upłyną 4 godziny
Ruch obrotowy Ziemi odbywa się:
z zachodu na wschód
ze wschodu na zachód
z zachodu na wschód
Kiedy podczas dnia promienie słoneczne padają pod najmniejszym kątem?
w południe
po wschodzie i przed zachodem Słońca
krótko przed południem i po południu
przed wschodem i po zachodzie Słońca
po wschodzie i przed zachodem Słońca
Po południu kąt padania promieni słonecznych na powierzchnię:
zwiększa się
zmniejsza się
zmniejsza się
O której godzinie Słońce znajduje się najwyżej nad horyzontem?
to zależy od pory roku
o 12:00
o 15:00
o 9:00
o 12:00
Najmniejsza wysokość górowania Słońca na półkuli północnej ma miejsce:
wiosną
jesienią
latem
zimą
zimą
Do obserwacji ruchu Słońca po niebie używamy:
gnomonu
gnometru
higrometru
higromonu
gnomonu
Ile jest stref czasowych?
32
20
24
36
24
Podczas długiej podróży na wschód należy przestawiać zegarki:
do tyłu
do przodu
do przodu
Umowna linia zmiany daty położona jest na:
równoleżniku 0°
południku 0°
równoleżniku 180°
południku 180°
południku 180°