Test: 20-lecie międzywojenne

Test z języka polskiego z odpowiedziami. Ten test zawiera pytania dotyczące postaw filozoficznych XX lecia międzywojennego.

Ilość pytań: 8, Poziom: Ogólny.

REKLAMA
Kto jest twórcą teori psychoanalizy?
2A.Camus
J.Watson
Z.Freud
{"qId":52, "cId":3, "tId":71}
Kto jest twórcą faszyzmu?
Stalin
Einstein
Hitler
Mussolini
{"qId":1439, "cId":3, "tId":71}
Kto jest twórcą zasady nieoznaczoności?
dr. Caligari
Einstein
Heisenberg
{"qId":2621, "cId":3, "tId":71}
Kto jest twórcą teorii względności?
Caligari
Einstein
Heisenberg
{"qId":3739, "cId":3, "tId":71}
Kto jest twórcą behawioryzmu?
Z.Freud
A.Camus
J.Watson
{"qId":4804, "cId":3, "tId":71}
"Kierunek ten nie neguje występowania zjawisk psychicznych, twierdzi, że są one swoistymi, ubocznymi artefaktami działania mózgu, których nie da się skutecznie badać metodami naukowymi, gdyż są one niedostępne obserwacji. Jeśli psychologia ma być rzetelną nauką, musi się ograniczyć do mierzalnych, jasno zdefiniowanych eksperymentów, w których ludzi poddaje się działaniu określonych bodźców i obserwuje się ich określone reakcje na te bodźce."

Podaj nazwę kierunku psychologicznego o którym mówi powyższa definicja
behawioryzm
{"qId":5821, "cId":3, "tId":71}
"Zbiór teorii dotyczących struktury psychiki człowieka, jego rozwoju i funkcjonowania, próbujących wyjaśniać powstawanie różnych aktów psychicznych." to:
konformizm
psychoanaliza
psychodiagnoza
{"qId":6787, "cId":3, "tId":71}
"Przekonanie o zbliżającej się katastrofie, zgładzie świata, upadku kultury europejskiej." to:
postindustrializm
katastrofizm
falsyfikacjonizm
{"qId":7720, "cId":3, "tId":71}
REKLAMA

Dla tego materiału dostępne są też...

Test
Powtórzenie Fiszki

Sprawdź też podobne testy

XX-lecie międzywojenne
Język polski, Matura
9
Język polski, Ogólny
12
Język polski, Gimnazjum
4