Test: 20-lecie międzywojenne

Test z języka polskiego z odpowiedziami. Ten test zawiera pytania dotyczące postaw filozoficznych XX lecia międzywojennego.

Ilość pytań: 8, Poziom: Ogólny.

REKLAMA
Kto jest twórcą teori psychoanalizy?
J.Watson
Z.Freud
2A.Camus
{"qId":52, "cId":3, "tId":71}
Kto jest twórcą faszyzmu?
Einstein
Mussolini
Hitler
Stalin
{"qId":1439, "cId":3, "tId":71}
Kto jest twórcą zasady nieoznaczoności?
Einstein
Heisenberg
dr. Caligari
{"qId":2621, "cId":3, "tId":71}
Kto jest twórcą teorii względności?
Heisenberg
Einstein
Caligari
{"qId":3739, "cId":3, "tId":71}
Kto jest twórcą behawioryzmu?
Z.Freud
J.Watson
A.Camus
{"qId":4804, "cId":3, "tId":71}
"Kierunek ten nie neguje występowania zjawisk psychicznych, twierdzi, że są one swoistymi, ubocznymi artefaktami działania mózgu, których nie da się skutecznie badać metodami naukowymi, gdyż są one niedostępne obserwacji. Jeśli psychologia ma być rzetelną nauką, musi się ograniczyć do mierzalnych, jasno zdefiniowanych eksperymentów, w których ludzi poddaje się działaniu określonych bodźców i obserwuje się ich określone reakcje na te bodźce."

Podaj nazwę kierunku psychologicznego o którym mówi powyższa definicja
behawioryzm
{"qId":5821, "cId":3, "tId":71}
"Zbiór teorii dotyczących struktury psychiki człowieka, jego rozwoju i funkcjonowania, próbujących wyjaśniać powstawanie różnych aktów psychicznych." to:
psychoanaliza
konformizm
psychodiagnoza
{"qId":6787, "cId":3, "tId":71}
"Przekonanie o zbliżającej się katastrofie, zgładzie świata, upadku kultury europejskiej." to:
katastrofizm
falsyfikacjonizm
postindustrializm
{"qId":7720, "cId":3, "tId":71}
REKLAMA

Dla tego materiału dostępne są też...

Test
Powtórzenie Fiszki

Sprawdź też podobne testy

XX-lecie międzywojenne

XX-lecie międzywojenne
Język polski, Matura
9
12

XX-lecie miedzywojenne test

Język polski, Gimnazjum
4